Suriyelilere Yardımda İşte Türkiye'nin Farkı

Türkiye, iç savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan 2.76 milyon Suriyeli için bugüne kadar 25 milyar dolar harcadı.

Türkiye, ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mülteciler için bugüne kadar 25 milyar dolar harcama yaptı. Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden faydalanması için önemli adımlar atılırken, 938 bin 777 kişi hastanede yattı, 77 bin 292 kişi ameliyat oldu, 177 bin 568 kadın ise doğum yaptı.

Polis Akademisi'nin düzenlediği “1. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı”nda, dünyanın farklı yerlerinde kentlere yerleşen uluslararası göçmenlerin eğitim, sağlık, ekonomi, kentsel güvenlik, barınma ve kent planlamasına ilişkin sorunlar masaya yatırıldı. Akademisyen ve uygulayıcıların katıldığı konferansta, Türkiye'de yaşayan mültecilere ilişkin de önemli bilgiler verildi.

DÖRTTE BİRİ TÜRKİYE'DE

Dünya genelinde 10.9 milyon Suriyeli mültecinin olduğu belirtilirken, bunun 2 milyon 764 bin 500'ünün Türkiye'de bulunduğuna dikkat çekildi. Bunlardan 255 bin 922'inin ise 10 ilde bulunan 24 geçici barınma merkezlerinde yaşadığı belirtildi. Barınma merkezlerinin dışında kalan Suriyeli sayısı da 2 milyon 508 578'e ulaştı. Suriyelilerin en çok yaşadığı illerin başında ise İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa geliyor. 4 ildeki Suriyeli sayısı 300 bini geçti. Bu illeri de Adana, Mersun ve Bursa takip etti. Geçici barınma merkezlerindeki Suriyeli sayısının en çok olduğu il ise Şanlıurfa.

suriyeli_cocuklar

Ayrıca, yapılan çalışmalarla Suriyeli mültecilerin de sağlık hizmetlerinden faydalanmasının önü açıldı. Bugüne kadar 938 bin 77 Suriyeli hastanelerde de yatarak tedavi gördü. 777 bin 292 Suriyeli ise ameliyat oldu, 177 bin 568 bin Suriyeli kadın ise doğum yaptı. Ayrıca şu anda Suriyeli 93 doktor ve 174 sağlık personelinin de kamu hastanelerinde görev yaptığı kaydedildi. Türkiye'de bulunan Suriyelilere yönelik kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve halk tarafından yapılan yardımların miktarının yaklaşık 25 milyar dolar olduğu belirtildi.

Öte yandan, Suriye sıfır noktasında bulunan mültecilere ise 28 bin 966 araçla 1.65 milyar TL'lik yardım malzemezi götürüldüğü de ifade edildi. Buna karşın Türkiye'deki sığınmacılar için gelen uluslararası yardımların 512 milyon dolarda kaldığına dikkat çekildi.

509 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLDİ

Polis Akademisi'nin düzenlediği “1. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı”nda Suriyeli çocuklar hakkında da önemli bilgiler paylaşıldı. Buna göre, Suriyeli mültecilerin yaklaşık 1 milyonu zorunlu eğitim çağındaki çocuklardan oluşuyor. Bunlardan 509 bininin Türkiye'deki eğitim sistemine dahil edildiği ifade ediliyor. Çocuklardan 183 bini devlet okullarında, 247 bini geçici eğitim merkezlerinde, 79 bini ise geçici barınma merkezlerinde eğitim alıyor. Okullarda ayrıca 12 bin civarında Suriyeli öğretmen de görev yapıyor. Ayrıca, 222 bin 869 yetişkin Suriyeliye de mesleki eğitim verildiği belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.