SIKINTI DUASI

Belâ ve musibetlere uğramak, sıkıntıya düşmek, iç sıkıntısı çekmek ilâhî bir îkazdır. Bu durumda Allah’ın rahmet ve merhametine iltica etmek, sığınmak gerekir. Peki sıkıntılardan kurtulmak için hangi dualar okunur? Peygamber Efendimiz’in sıkıntı ve üzüntü zamanında okuduğu dualar var mı? İşte sıkıntı anında okunacak dualar...

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“– Ben bir söz bilirim ki, büyük bir üzüntüye, sıkıntıya düşmüş bir kul söylerse, Allah Teâlâ ona muhakkak bir çıkış yolu açar. Bu, kardeşim Yûnus’un sözüdür: Karanlık içinde kaldığı vakit:

«Arapça:Türkçe Okunuşu: Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine-zzâlimîn(e).

Anlamı: Senden başka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ki ben zâlimlerden oldum.» (Enbiya, 87) demişti. (Bkz. Tirmizî, Deavât, 81/3505)

SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUALAR - Sıkıntı Giderici Dua

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- gam ve sıkıntı basınca şöyle derdi:“Kullara karşı Allah bana yeter, mahlûklara karşı Hâlik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana O yeter ki O bana kâfî gelir. Bana Allah yeter, O ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O yüce Arşın sâhibidir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, no: 6580)

“Bir belâya duçar olmuş bir kimseyi görünce -kendi hâline şükrederek-:«Seni mübtelâ kıldığı şeyden beni âfiyette kılıp, yarattıklarından pek çoğuna beni tafdil eden Allah’a hamd ederim» derse bu belâ ne olursa olsun ondan afiyette kılınır.” (bkz. İbn Mâce, Duâ, 22; Tirmizî, Deavât, 37; Tuhfetü’z-Zâkirîn, 198 vd.)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

SIKINTIDAN KURTULMA DUASI (Sıkıntı Duası Dinle) - VİDEO

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle