SELİMİYE CAMİİ'NİN MİMARİSİNDEKİ 7 MÜTHİŞ SIR

Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin mimarisindeki 7 muhteşem sır.

Koca Sinan, taşların altına nice bilmeceler yerleştirmiştir. O, ustalık eseri olan Selimiye’de müezzin mahfilini kubbenin tam merkez ve izdüşümüne yapmakla câminin bütünüyle “Arş ve Kâinât”ı, müezzin mahfilinin ise Arş’ın izdüşümündeki “Beyt-i Mâmûr”u, aynı zamanda Kâbe’yi remzettiğini ifâde eder.

Kare plândan dışarıya taşan yarım dâire ise, Kâbe’ye bitişik Hatîm denilen yarım dâire şeklindeki kısmı temsîl etmektedir. Sinan, müezzin mahfilinde Kâbe ölçülerinin tam yarısını kullanmıştır. Bu ölçüleri de o kadar dengeli ve âhenkli bir şekilde gerçekleştirmiş ki, âdeta:

Ne el sürçmesi, ne de bir yanlış…

Ki en ufak zerre, kımıldamamış.

Kıl kadar ileri, kıl kadar geri…

Her parça beğenmiş konduğu yeri.

Ayrıca bu eşsiz eserde;

  1. Beş hat üzere olmasının, İslâm’ın beş şartına,
  2. Minârelerin ikisinde üçer yolun, îmânın altı esâsına,
  3. Müezzin mahfilinin on iki ayağının, namazın on iki farzına,
  4. Vaaz kürsülerinin dört oluşunun, dört hak mezhebe,
  5. Külliyede mevcut toplam otuz iki kapının, otuz iki farza,
  6. Dokuz yüz doksan dokuz pencerenin, Kâbe’ye hürmete, (Zira Kâbe’de bin pencere var olduğu kabul edilir imiş.)
  7. Kubbenin genişliğinin, hris­ti­yan mîmârîsine galebeye binâen yapıldığı rivâyet edilmektedir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle