Şefaat Ne Demek?

Şefaat ne demektir? Şefaat hak mıdır? Peygamberimiz şefaat edecek mi? Şefaat ile ilgili ayet ve hadisler.

Şefaat sözlükte, birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle Allah arasında peygamberin yaptığı aracılık demektir.

  • Şefaat nedir?

Başkasının sıkıntısını gidermek veya bulunduğu makamdan daha yükseğine geçmesi için aracılık yapmak işine “şefaat” denir. Şefaat günahı olan mü’minlerin günahının bağışlanması, olmayanların daha üst makamlara yükselmeleri için peygamberlerin ve Allah katında dereceleri yüksek olanların Allah’a dua ve istekte bulunmaları demektir.

  • Şefaat ile ilgili ayet ve hadisler

Küfür ehli ve münâfıklar için şefaatin bulunmadığı kıyamet gününde, Hz. Muhammed, diğer peygamberler ve Allah’ın has kulları günahkâr mü’minler için şefaatte bulunabilirler. Delil Kitap ve sünnettir. Kur’an’da şefaatle ilgili olarak şöyle buyurulur: “Allah, onların geçmişlerini geleceklerini bilir. Onlar Allah’ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. Onlar O’nun korkusundan titrerler.” [1] “O gün Rahman’ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaatı fayda vermez.” [2]“..O’nun izni olmadan, katında kim aracılık edebilir?..” [3] Hz. Peygamber de, “şefaatım ümmetimden büyük günah işleyenler içindir.” [4] buyurmuştur.

  • Peygamber Efendimiz şefaat edecek mi?

Hz. Peygamber’in bundan başka bir de genel ve kapsamlı bir şefaatı vardır. Buna “şefaat-ı uzmâ (en büyük aracılık)” denilir. Allah Elçisi’nin bu şefaatı Kur’an’da “makâm-ı mahmûd (övülmüş makam)” adını alır.[5]

Buna göre rasuller, nebîler, velîler, şehitler, kimi âlimler büyük günah işleyen belirli kimselere şefaat edebilirler. Şefaat haktır ve bunu uman kişi için kurtuluşa vesiledir. Rasûlullah (s.a.s)’ın sünnetine tam olarak uyan onun şefaatine lâyık olur.

Dipnotlar:

[1] Enbiyâ, 21/28. [2] Tâhâ, 20/109. [3] Bakara, 2/255. [4] Ebû Dâvud, Sünnet, 21; Tirmizî, Kıyâmet, 11; İbn Mâce, Zühd, 37. [5] İsrâ, 17/79. Şefaat-ı uzmâ için bk. Buhârî, Zekât, 52.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

ŞEFAAT NEDİR? KİMLERİN ŞEFAAT HAKKI VARDIR?

ŞEFAAT NEDİR? KİMLERİN ŞEFAAT HAKKI VARDIR?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ŞEFAATİ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ŞEFAATİ

ŞEFAAT NASIL OLACAK? ŞEFAATİ NASIL ANLAMALIYIZ?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle