Salat ü Selam Nedir? Peygamberimize Selam Nasıl Verilir?

Salat ü selam Peygamber Efendimizin adı anıldığında söylenen dua mahiyetindeki söz demektir.

Peygamber Efendimize birçok şekilde salat ü selam getirilebilir.

En kısa şekli ile selam: "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

Anlamı: "Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Rasûlü!"

SALAT Ü SELAM İLE İLGİLİ AYET

Âyet-i kerimede buyrulur: “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

PEYGAMBERİMİZE SELAM NASIL VERİLİR?

Peygamber Efendimize aşağıdaki örneklerde olduğu şekilde selam verilebilir.

Arapça:

Okunuşları:

 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Habiballah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Halilallah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nebiyyallah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Safiyyallah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayra halqıllah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nura arşillah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Emîne vahyillah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men zeyyenehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men şerrefehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men kerremehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men azzemehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men allemehullah
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel mürselîn
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel mütteqîn
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hâtemennebiyyîn
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmeten lilâlemîn
 • Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefîal müznibîn

Anlamları:

 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Rasûlü!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Habîbi (sevgilisi)!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Halîli (dostu)!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Nebîsi!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın seçkin kulu!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın mahlûkâtının en hayırlısı!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Arş’ının nûru!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın vahyinin emîni!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın kendisini zînetlendirdiği/süslediği zât!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın şereflendirdiği zât!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın keremli kıldığı zât!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın yücelttiği zât!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın öğrettiği zât!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey peygamberlerin efendisi!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey müttakîlerin imâmı!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey nebîlerin mührü ve sonuncusu!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey âlemlere rahmet olarak gönderilen!
 • Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey günahkârların şefaatçisi!

İslam ve İhsan

SALAT Ü SELAM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Salat ü Selam ile İlgili Önemli Bilgiler

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Salavat Nedir, Nasıl Getirilir?

PEYGAMBERİMİZE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ

Peygamberimize Salavat Getirmenin Faziletleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Allah razı olsun mevlam şefaatine nail eylesin.

  MAŞALLAH ÇOK GÜZEL AŞIK OLDUM :)

  Teşekkürler güzel anlatmışsınız

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.