Sabah Namazının Kılınışı

Sabah namazı güneş doğmadan önce kılınan farz bir namazdır. Peki sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazı ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Erkekler ve kadınlar için sabah namazı kılınışı nasıldır? Sabah namazının sünnet ve farzının yazılı ve videolu kılınışı…

SABAH NAMAZI İLE İLİGİLİ AYET VE HADİSLER

Sabah Namazının Sünneti ile Hadis:

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu: “Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.” (Müslim, Müsâfirîn 96)

Sabah Namazının Farzı ile İlgili Ayet:

Âyet-i kerîmelerde buyrulur: “Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” (İsrâ Sûresi 78)

SABAH NAMAZININ KILINIŞI - ERKEKLER İÇİN VİDEO (Anlatımlı)

SABAH NAMAZININ KILINIŞI - BAYANLAR İÇİN VİDEO (Anlatımlı)

SABAH NAMAZININ KILINIŞI - ERKEKLER İÇİN VİDEO (Uygulamalı)

SABAH NAMAZININ KILIŞI 

Sabah namazı 4 rekattır. Önce 2 rekat sünnet sonra da 2 rekat farz olarak kılınır. 

Sabah Namazının Sünnetinin Kılınışı: 

Namaza başlamadan önce abdest alınır. Namaz kılınabilecek temiz bir yerde kıbleye dönerek namaza hazır hale gelinir. 

Sabah namazının sünneti 2 rekattır ve şu şekilde kılınır: 

 1. Rekat:
 • Euzu-besmele çektikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için Sabah Namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. 
 • Niyetten sonra “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır.  
 • Tekbirden sonra Subhaneke Duası okunur. 
 • Subhanekenin ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. 
 • Fatihadan sonra bir zammı sure okunur. 
 • Surenin ardından “Allahu Ekber” diyerek Rüku‘ya gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir. 
 • Rukudan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” ve doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” denir. 
 • “Allahu Ekber” diyerek Secde‘ye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından “Allahu Ekber” diyerek oturulur.  
 • Ara oturuşun ardından “Allahu Ekber” diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden “Allahu Ekber” diyerek 2. rekat için ayağa kalkılır. 
 1. Rekat
 • 2. rekata kalkınca kıyamda iken Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. 
 • Fatiha’dan sonra bir zammı sure okunur. 
 • Surenin ardından “Allahu Ekber” diyerek Rüku‘ya gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir. 
 • Rukudan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” ve doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” denir. 
 • “Allahu Ekber” diyerek Secde‘ye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından “Allahu Ekber” diyerek oturulur.  
 • Ara oturuşun ardından “Allahu Ekber” diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir 
 • Secdeden kalkarken “Allahu Ekber” denir ve oturulur. 
 • Son oturuşta “Ettahiyyatu, Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ Duaları” okunur. 
 • Duaların ardından “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. 
 • Selamdan sonra "Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram" duası okunur.

Sabah Namazının Farzının Kılınışı: 

Erkekler farz namazlardan önce kâmet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler.  

Sabah namazının farzı 2 rekattır ve şu şekilde kılınır: 

 1. Rekat:
 • Euzu-besmele çektikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için Sabah Namazının iki rekat farzını kılmaya” diye niyet edilir. 
 • Niyetten sonra “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır 
 • Tekbirden sonra Subhaneke Duası okunur. 
 • Subhaneke’nin ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. 
 • Fatiha’dan sonra bir zammı sure okunur. 
 • Surenin ardından “Allahu Ekber” diyerek Rüku‘ya gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir. 
 • Rukudan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” ve doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” denir. 
 • “Allahu Ekber” diyerek Secde‘ye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından “Allahu Ekber” diyerek oturulur.  
 • Ara oturuşun ardından “Allahu Ekber” diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Secdeden “Allahu Ekber” diyerek 2. rekat için ayağa kalkılır. 
 1. Rekat
 • 2. rekata kalkınca kıyamda iken Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. 
 • Fatiha’dan sonra bir zammı sure okunur. 
 • Surenin ardından “Allahu Ekber” diyerek Rüku‘ya gidilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denir. 
 • Rukudan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” ve doğrulunca “Rabbena leke’l-hamd” denir. 
 • “Allahu Ekber” diyerek Secde‘ye gidilir ve üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir. Ardından “Allahu Ekber” diyerek oturulur.  
 • Ara oturuşun ardından “Allahu Ekber” diyerek 2. defa secdeye gidilir ve yine üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denir 
 • Secdeden kalkarken “Allahu Ekber” denir ve oturulur. 
 • Son oturuşta “Ettahiyyatu, Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ Duaları” okunur. 
 • Duaların ardından “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. 
 • Selamdan sonra "Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram" duası okunur. 

SABAH NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Sabah Namazı Vakti Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter?

SABAH NAMAZINA KALKMAYI KOLAYLAŞTIRACAK 6 TAVSİYE

Sabah Namazına Kalkmayı Kolaylaştıracak 6 Tavsiye

NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz Nasıl Kılınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.