Rüsva Ne Demek?

Rüsva nedir? Rüsva kelimesinin anlamı nedir? Rüsva kelimesine örnek cümleler...

Rüsva: Ayıplı, ayıplanan, rezil, kepâze, hor, hakir anlamlarına gelmektedir.

RÜSVA KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

“…Yoksa siz Kitabʼın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak
rüsvaylık; kıyâmet gününde ise en şiddetli azâba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gâfil değildir.” (el-Bakara, 85)

*****

Hazret-i Osman (r.a) buyurur:

“Gerçek mü’min altı çeşit korku içindedir:

1. Îmânının Allah Teâlâ tarafından alınması korkusu.
2. Kıyâmet günü kendisini rüsvây edecek şeylerin melekler tarafından yazılması korkusu.
3. Amelinin şeytan -aleyhillâne- tarafından boşa çıkartılması korkusu.
4. Ölüm meleği Azrâil’e gaflet içindeyken ve ansızın yakalanma korkusu.
5. Dünya ile mağrur olup, âhiretten gâfil kalma korkusu.
6. Çoluk-çocuğuyla fazlaca meşgûliyete dalıp Allah Teâlâ’nın zikriyle yeterince meşgul olamama korkusu.”

*****

Kul hakkı o kadar mühim ki, Cenâb-ı Hak kul hakkını kıyamete bırakmış ve kendisinin buna müdahale etmeyeceğini bildirmiştir. Efendimiz r; “Ey insanlar! Kimin, üzerinde bir (kul) hak(kı) varsa onu hemen ödesin, dünyada rezil rüsvâ olurum diye düşünmesin! İyi biliniz ki dünya rüsvâlığı âhirettekinin yanında pek hafif kalır.” (İbn-i Esîr, el- Kâmil, II, 319) buyuruyor.

*****

Hazret-i Âişe vâlidemiz:

“–Yâ Rasûlallâh! Sihir yapan kimseyi teşhir edip rezil rüsvâ etsen olmaz mı?” dedi.

Âlemlerin Fahr-i Ebedîsi şu muhteşem cevâbı verdi:

“–Allah Teâlâ bana şifâ verdi, ben de insanlar üzerine şerri yaymak ve onlara kötülük etmek istemem.” (Buhârî, Edeb, 56)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle