RIZIK PEŞİNDE KOŞARKEN REZZÂK'I UNUTMAK

Dünya imtihanının Leylâlarına takılıp onlardan Mevlâʼya intikal edememek, -hayır veya şer- başa gelen her şeyin ilâhî bir imtihan tecellîsi olduğunu düşünememek, rızkın peşinde koşarken Rezzâkʼı unutma nankörlüğüne düşmek; insanı bu âlemdeki fânî sebeplere bağlanıp müsebbibüʼl-esbâb olan Rabbini unutma gafletine dûçâr eder.

Şeyh Sâdî buyurur:

“Bir tarîkat pîrinin, yetiştirdiği müridlerden birine şöyle söylediğini işittim:

«İnsanlar, rızıklarına bağlandıkları kadar o rızkı veren Hak Teâlâ’ya da bağlansalardı, meleklerin makamlarının üstüne yükselirlerdi.»

İnsan, bu âleme imtihan için gelmiştir. Dünya imtihanının Leylâlarına takılıp onlardan Mevlâʼya intikal edememek, -hayır veya şer- başa gelen her şeyin ilâhî bir imtihan tecellîsi olduğunu düşünememek, rızkın peşinde koşarken Rezzâkʼı unutma nankörlüğüne düşmek; insanı bu âlemdeki fânî sebeplere bağlanıp müsebbibüʼl-esbâb olan Rabbini unutma gafletine dûçâr eder. İnsan bu gaflete daldığı nisbette mânen alçalır, hattâ hayvanlardan bile aşağı bir dalâlete sürüklenebilir. Yine bu gafleti bertaraf edebildiği nisbette de yücelir, letâfet ve rûhâniyette melekleri bile geçebilir.

REZZAK'I UNUTMAK İMÂNI ZAAFA UĞRATIR

Rızık arayışında sebeplere sarılmak elbette gereklidir. Fakat Rezzâk ʼı unuturcasına yersiz endişelere kapılmak, rızkı tekeffül etmiş olan Allâhʼa îmânı zaafa uğratır. Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allahʼtır. O, her şeyi işitir ve bilir.” (el-Ankebut, 60)

Rasûlullah -sallâlllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de şöyle buyurmuştur:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi tevekkül etseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33; İbn-i Mâce, Zühd, 14)

Bunun içindir ki Hak dostları, Rezzâkʼı unutarak Oʼnun rızıklarını yemeyi, büyük bir gaflet ve israf olarak görmüşlerdir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarından Hikmetler, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

  • "Nice canlı vardır ki rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızıktan veren Allah'tır. O, her şeyi işitir ve bilir." ( el-Ankebut,60) "Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) dır. (Hud, 6) (Kaynak: imandan ihsana Hak yolculuğu O.N.TOPBAŞ)

Yorum Ekle