PEYGAMBERİMİZE İTAAT VE MUHABBETİN EHEMMİYETİ

Ümmetin Allâh Resûlü’ne duydukları dâsitânî muhabbet tezâhürlerine dâir söylenecek pek çok söz, nakledilecek sayısız misaller vardır. Biz deryâdan bir katre misâli, ancak bâzı numûneler arz etmiş olduk.

İbâdetlerdeki rûhâniyet, muâmelâttaki nezâket, ahlâktaki zarâfet, gönüllerdeki letâfet, sîmâlardaki nûr-i melâhat, lisanlardaki selâset, duygulardaki incelik, nazarlardaki derinlik, velhâsıl bütün güzellikler O Varlık Nûru’na olan muhabbetten kalplere akseden parıltılardır. Allâh’a muhabbet deryâsına götürecek olan yegâne rahmet ve muhabbet pınarı, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’dir. Öyle ki Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e muhabbet, Allâh’a muhabbet; O’na itaat, Allâh’a itaat; O’na isyan, Allâh’a isyan sadedindedir.

Hak Teâlâ sırât-ı müstakîme yegâne rehber olan Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mânâ iklîminden kalplerimize ulvî bir nasîp, O’nun engin rûhâniyetinden gönüllerimize feyz şebnemleri ihsan buyursun! Kalplerimiz, Allâh ve Resûlü’nün muhabbetine ebedî bir mekân olsun! Cenâb-ı Hak, cümlemizi O’nun şefâat-i uzmâsına nâil eylesin! Âmîn!..

Dahîlek yâ Resûlallâh!..

Meded yâ Resûlallâh!..

Şefâat yâ Resûlallâh!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle