Peygamberimiz İnsanlık İçin En Güzel Örnektir

Fransa Sarcelles Selimiye Camii'nde gurbetçilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cenab-ı Hak, hepimize Peygamber Efendimizin yolundan gitmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin." dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası programına katılmak için Fransa’ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarcelles Selimiye Camii’nde gurbetçilerle bir araya geldi.

Burada yatsı ezanını okuyan ve namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra cemaate hitap etti.

Başkan Erbaş, cemaatin Mevlid-i Nebi’sini tebrik ederek, "Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyayı teşriflerinin 1451. yıl dönümü. Cenab-ı Hak, hepimizi Peygamber Efendimize layık ümmet eylesin inşallah. Onun yolundan gitmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin." dedi.

Hz. Peygamberin, insanlık için en güzel örnek olduğunu aktaran Başkan Erbaş, "Rabbimiz onun için şöyle buyuruyor, ‘Muhakkak sizin için Allah’ın Resûlünde en güzel örneklik vardır.’ Hangi konuda bir örneklik istiyorsak Efendimiz aleyhissalatü vesselama bakacağız. İyi bir baba mı olmak istiyoruz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam’a bakacağız. İyi bir anne mi olmak istiyoruz, Peygamber Efendimizin tavsiyelerine bakacağız. İyi bir kardeş mi olmak istiyoruz, ona bakacağız. İyi bir lider, iyi bir başkan, iyi bir komşu, iyi bir akraba, iyi bir evlat mı olmak istiyoruz, ona bakacağız." diye konuştu.

"Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." ayet-i kerimesini hatırlatan Başkan Erbaş, "Allah Teala öyle tanımlıyor onu. Bütün dünya, Efendimiz aleyhissalatü vesselam’ın âlemlere rahmet olarak gönderilişinden istifade edecek. Onun yeryüzüne getirmiş olduğu Kur’an-ı Kerim’den 1400 küsur senedir dünya istifade ediyor. Bu istifade, kıyamete kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

"İslam, en büyük nimettir"

Yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olan İslam’ın, bir denge dini olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, "Yeryüzünde insanlar arasında dengesizlikler olmasın, bunu önlesin diye Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimize kadar bütün peygamberler işte o denge dini İslam’ı tebliğ etmek için görevlendirilmişlerdir. En büyük nimet olduğunu nereden öğreniyoruz? Maide Suresi’nin üçüncü ayet-i kerimesinden öğreniyoruz. ‘Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Size din olarak İslam'ı seçtim.' Demek ki, İslam bize verilen en büyük nimet. Bize sorsalar senin için en büyük nimet nedir diye, cevabımız 'Müslüman olmuş olmaklığımdır." değerlendirmesinde bulundu.

İbadetlerin şükrü eda etme vasıtaları olduğunu anlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Namazı, Allah’a şükretmek için kılıyoruz. Orucu, Allah’a şükretmek için tutuyoruz. Zekatı, haccı, hayır hasenatı, Allah’a şükür için yapıyoruz. Bunu da Peygamber Efendimizin şu sözünü paylaşarak anlamaya çalışalım. Bir gün Hazreti Aişe Validemiz, Peygamber Efendimizle sohbet ederken şöyle bir baktı, çok yorgun, bitkin buldu Peygamberimizi. ‘Ya Resulallah, beş vakit namazın haricinde çok nafile namazı kılıyorsun.’ Zaten her gece kalkıp teheccüd namazı kılıyordu Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Gün aşırı, bazen Pazartesi, Perşembe günleri nafile oruç tutuyordu. Dedi ki, ‘Biraz azalt, çok yoruyorsun kendini.’ Tam bu söz üzerine Peygamber Efendimiz, ‘Ya Aişe, ben Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?’ dedi. Bu, bizim kulaklarımıza küpe yapacağımız, ibadetlerin amacını ortaya koyan çok önemli bir cevaptır. İşte etrafımızda bulunan bütün nimetler, bizim daha çok şükür etmemizi gerektiriyor. Allah şükrümüzü kabul eylesin, hepimizi şükredenlerden eylesin."

"Cenab-ı Hak gençlerimizi, çocuklarımızı sırat-ı müstakimden ayırmasın"

28 yıl önce Fransa’da bulunduğu dönemde iki ay boyunca görev yaptığı Sarcelles Selimiye Camii’nde yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Ne güzel bir camiye kavuşmuşsunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Tabi otuz sene boyunca Selimiye Camii cemaati daha önceki camide namazlarını kıldılar, çocuklarının eğitimleri orada oldu. Nice cemaatimizden insanlar rahmetli olmuş. Allah hepsine rahmet eylesin. Renkleriyle, yazılarıyla, halısıyla, çatısıyla, minberi ile mihrabı ile kürsüsü ile her şeyiyle çok güzel olmuş. Bu camide tek bir tuğlası olan kardeşimizden Cenab-ı Hak razı olsun. Cenab-ı Hak gençlerimizi, çocuklarımızı sırat-ı müstakimden ayırmasın. Neslimizi camilerden uzak bırakmasın inşallah.

Ben tekrar Mevlid-i Nebinizi tebrik ediyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam’ın doğum gününün seneidevriyesini bütün insanlığa, bütün yeryüzüne hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum."

Başkan Erbaş’a ziyaretinde, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş da eşlik etti.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.