Pare Ne Demek?

Pâ­re: Par­ça, sa­yı, adet, ta­ne gibi anlamlara gelmektedir.

PARE KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

İhvân-ı dîn ve erbâb-ı sıdk u yakîne arz ve ifâde olunur ki:

Hâmil-i varak-pâre-i dervişânemiz Sâmi Efendi veled-i mânevîmiz, eyyâm-ı şebâbını şerîat-i mutahharanın dâire-i necât-bâhiresinde geçirmiş ve Tarîkat-i Aliyye-i Nakşbendiyye’ye hizmet ve o yolda sarf-ı mesâî ve ibrâz-ı ciddiyette bulunmuş.

*****

Bu kadıncağıza iyi bakın. Kim olursa olsun, o bir anadır. O bir ana yüreği taşıyor.” diyerek sürmüş atını ve çölde yavrumu, ciğerpâremi aramış. Bir gün boyunca çölde dolaşmış durmuş. Sonunda susuzluktan can çekişmekte olan oğlumu bulmuş.

*****

Yaşlı ve muzdarip bir hasta, Mâruf-i Kerhî Hazretleri’ne misafir olmuştu. Adamcağız bîçâreydi; saçı dökülmüş, yüzünün rengi uçmuştu; canı, vücûdunu bir çengel gibi pârelemekteydi. Mâruf-i Kerhî Hazretleri, bir yatak serdi ve hastanın istirahatini temin etti.

*****

Eğer kimsesiz biriysen, Abdullah ve Âmine’nin yetimi, ciğerpâresi olan biricik Mâsûm’u düşün!

*****

Şehîdlerin namazlarının kılınması için Hazret-i Hamza -radıyallâhu anhbaşta olmak üzere on şehîd getiriliyor, namazdan sonra dokuzu defnediliyordu. Hazret-i Hamza’nın yanına dokuz şehîd daha getiriliyor, tekrar cenâze namazı kılınıyordu. Böylece Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, amcası, ciğerpâresi ve şehîdlerin efendisi olan bu mübârek şehîdin cenâze namazını defâlarca kılmıştır.

HANGİ ANNE, CİĞERPÂRESİ EVLÂDINI ATEŞE ATABİLİR?

HANGİ ANNE, CİĞERPÂRESİ EVLÂDINI ATEŞE ATABİLİR?

FATİHA, İHLAS, FELAK VE NAS SURELERİNİN FAZİLETİ

FATİHA, İHLAS, FELAK VE NAS SURELERİNİN FAZİLETİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle