Özel Eğitimle 3 Ayda Hafız Oldu

Konya Karapınar İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kız Kur’an Kursu'nda özel eğitim alan İrem Aşkın, 3 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayarak mezun oldu.

Karapınar İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kız Kur’an Kursu öğrencisi İrem Aşkın için "Hafızlık Merasimi" düzenlendi.

Lise 1. sınıf öğrencisi Aşkın, özel eğitimle 3 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamladı.

Merkez Kız Kur’an Kursu'nda Kur’an-ı Kerim eğitimi almaya başlayan Aşkın’ın sureleri çok kısa sürede ezberlediği ve hafız olma isteği Kur'an kurus öğreticileri tarafından fark edildi.

Aşkın için Kur’an kursu öğreticileri tarafından özel bir program hazırlandı.

Aşkın, büyük bir azim ve gayretle 93 gün gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız oldu.

Hafızlığını bu kadar kısa bir sürede bitirebileceğini kendisinin de tahmin etmediğini belirten Aşkın, "Hocamın tavsiyeleri ve ezber yöntemleri vesilesi ile bu kadar kısa sürede hafız oldum." dedi.

Merkez Kız Kur'an Kursu Yöneticisi ve Aşkın'ın hafızlık hocası Nihal Sevinç ise Diyanet İşleri Başkanlığının Hafızlık Eğitim Programı'nı uyguladıklarını belirterek Aşkın'ın eğitimi boyunca öğretici, öğrenci ve veli iş birliği sayesinde sürecin çok kolay ilerlediğini kaydetti.

Kısa sürede hafızlığını ikmal eden Aşkın'ın başarısıyla gurur duyduklarını belirten İlçe Müftüsü Yunus Aydın, küçük yaşta yapılan hafızlığın önemine dikkat çekerek velilere çocuklarına Kur'an-ı Kerim eğitimi aldırmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

KURAN ÖĞRENİYORUM

Kuran Öğreniyorum

3 GÜNDE KURAN ÖĞRETEN PROGRAM

3 Günde Kuran Öğreten Program

KURAN OKUYANLARIN MÜKAFATI

Kuran Okuyanların Mükafatı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.