Özbekler Vatanlarına Geri Dönmek İstiyor

Özbekistan’ı yıllarca demir yumrukla yöneten İslam Kerimov’un ölümünün ardından sürgündeki Özbekler, ülkelerine geri dönmek istiyor. Özbekler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Timur Salih, “Kerimov döneminde beş milyondan fazla Özbek vatanını terk etti. Türkiye destek olursa Özbekler ülkelerine geri döner“ dedi.

Orta Asya'nın kalbi Özbekistan'ı 27 yıl yöneten İslam Kerimov'un ölümünün ardından sürgündeki muhalif Özbekler, geri dönüş için hayaller kuruyor. Türkiye'de yaşayan Özbekler tarafından kurulan Özbekler Birliği Derneği'nin Başkan Yardımcısı Timur Salih, sürgündeki beş milyon Özbek'in geri ülkelerine dönebileceğini söyledi.

BEŞ MİLYON ÖZBEK VATANINI TERK ETTİ

Diploma arka Özbekistan Halk Hareketi'nin lideri Muhammed Salih'in oğlu olan Salih, Kerimov döneminde beş milyondan fazla Özbek'in vatanını terk ettiğini söyledi. Kerimov döneminde muhalif olduğu için kendisinin de 22 yıldır Türkiye'de sürgün hayatı yaşadığını iddia eden Salih şöyle devam etti: “Bu mültecilerden 50 bine yakını Türkiye'de yaşıyor. Kerimov'un ölümünün ardından artık vatanımıza geri dönmek istiyoruz. Türkiye bu noktada lider pozisyonunda. Türkiye eğer bu işe dahil olursa sürgündeki Özbekler ülkelerine geri döner. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor, inşallah sonuç alacağız” şeklinde konuştu.

İKTİDAR SAVAŞI ÇIKABİLİR

Özbekistan'da İslam Kerimov'un ölümünün üç gün boyunca Özbek halkından gizlendiğine dikkat çeken Salih, "Özbekistan şimdi iktidar savaşlarına sahne olacak. Kerimov'un etrafında kümelenmiş üç menfaat grubu var. Taşkent hizbi, Fergana hizbi ve Semerkand hizbi. Bu hiziplerin Özbek halkıyla bir ilgisi yok. Bu üç hizip arasında iktidar savaşı başlayacak. Birbirlerinin kuyusunu kazacaklar" dedi.

YENİ BİR LİDERE İHTİYAÇ VAR

Özbekistan'ın yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu iddia eden Salih, şunları kaydetti: "Ancak değişim kolay olmayacak. Bozuk olan sadece Kerimov değildi. Rejimin aslı bozuk. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Bu ülke hem Türk Dünyası hem de İslam alemi açısından stratejik bir noktada. Bu nedenle ülkede iç karışıklık çıkartılabilir. Bu noktada önlemler alınmalı. Kerimov'un ölümünün ardından ülkemi güzel günler bekliyor.” şeklinde konuştu.

SUİKASTLER AYDINLATILABİLİR

Özbekistan'da bugüne kadar bir çok muhalife suikast düzenlediğini hatırlatan Özbekler Birliği Derneği'nin Başkan Yardımcısı Timur Salih, şunları söyledi: “Eğer ülkemize dönersek bu suikastleri de aydınlatabiliriz. 2014 yılında Zeytinburnu ilçesinde Özbek alim Abdullah Buhari silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Reşad Kari'nin cami imamı olan babası Rafik Kari de Kırgızistan'da suikast sonucu öldü. Özbekistan Halk Hareketi lideri Muhammed Salih'e yönelik suikast girişimleri oldu. Zaten Buhari ile birlikte Muhammed Salih ve Reşat Kari'nin suikast yapılacaklar listesinde olduğu ortaya çıkmıştı.”

Kaynak: Yeni Şafak

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.