Orman Yangınlarının Sebepleri ve Sonuçları - Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler

Orman yangınlarının sebepleri ve sonuçları nelerdir? Orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve orman yangınlarını söndürmek için kullanılan yöntemler.

Orman yangınları ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı gibi kasıtlı olarak da çıkarılabilir. Devlet meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne göre orman yangınlarının sebepleri şunlardır:

ORMAN YANGINLARININ NEDENLERİ

İhmal ve Dikkatsizlik Nedeniyle Çıkan Orman Yangınları

 1. Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması.
 2. Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması.
 3. Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması.
 4. Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması.
 5. Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması.
 6. Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması.
 7. Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.

Kasıtlı Çıkarılan Orman Yangınları

 1. Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek yakılması,
 2. Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması,
 3. Birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek için yangın çıkarılması,
 4. Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılması.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangın çıkma ihtimali yüksek yerleri tespit edip etkin önlemler almalıdır. İşte orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler.

 1. Anında müdahaleye hazır birimler genişletilmeli, havadan müdahale kapasitesi artırılmalıdır.
 2. Ormanlara yangın gözetleme kuleleri yapılmalıdır. Ayrıca yangın mevsimi boyunca yangın riski yüksek olan ormanlarda motorize yangın ekipleri bulundurulmalıdır.
 3. Orman yangınlarında görev yapacak personele yangınla mücadele konusunda gerekli eğitim verilmelidir.
 4. Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. Bu sıcak havalarda güneşten yansıyan ışınların otları tutuşturmasının en önemli nedenidir.
 5. Özellikle yangın ihtimali yüksek olan ormanların çevresindeki yerleşim bölgelerinde yaşayan halk, yangın konusunda bilinçlendirilmeli ve kriz planları oluşturulmalıdır.
 6. Ormana gittiğinizde ateş yakmayın. İlla ateş yakmanız gerekiyorsa çevresini rüzgara karşı koruyucu taşlarla örmeyi asla ihmal etmeyin.
 7. Yaktığınız ateşi çevre kurallarına uygun şekilde söndürdüğünüzden emin olun ve etrafı temiz bırakın.
 8. Ormanda ve çevresinde gezinirken sigara içmeyin ve sigara izmaritlerinizi araçtan dışarı fırlatmayın. Aynı şekilde kibritlerinde bilinçsizce fırlatılması orman yangınlarına neden olur.
 9. Yangınların büyüyüp gelişmemesi için yangına zamanında müdahale yapılması oldukça önemlidir. Yangın şüphesi duyuyorsanız, duman gördüyseniz kontrol edilmesi için mutlaka 177’yi arayın.
 10. Parfüm şişeleri ya da ilaç şişeleri yanıcı etki yaratabilir. Orman çevresinde bunları bırakmamaya, çevreye atmamaya dikkat edilmelidir.
 11. Çöplerin torbalar halinde ormana bırakılması, atılması orman yangınlarına neden olur. Çöplerin içindeki günlük birçok madde yanıcı özellik taşıyabilmektedir.
 12. Ormana çöp bırakanlar gördüğünüzde ilgili birimlere haber verin.
 13. Mangal kömürlerini işiniz bittiğinde ağaç diplerine dökmeyin. Mangal kömürlerinin ya da küllerinin tamamen söndüğünden ve tamamen soğuduğundan emin olun.
 14. Çocuklar orman yangınlarına karşı bilinçlendirilmelidir.

ORMAN YANGINLARININ ZARARLARI

 1. Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür.
 2. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur.
 3. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erezyon, sel-taşkın ve hava Kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür.
 4. İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.
 5. Orman ve orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler olumsuz yönde etkilenir.

YANGIN SÖNDÜRMEK İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER

Soğutarak Söndürme

 1. Su ile Soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır.
 2. Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner.
 3. Kuvvetli Üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.

Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.

Havayı kesme

 1. Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.
 2. Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
 3. Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.

İslam ve İhsan

ORMAN NEDİR?

Orman Nedir?

AĞAÇ KESMEK VE AĞAÇ DİKMEK İLE İLGİLİ HADİSLER

Ağaç Kesmek ve Ağaç Dikmek İle İlgili Hadisler

İSLAM'DA AĞAÇ DİKMENİN ÖNEMİ

İslam'da Ağaç Dikmenin Önemi

KABRE AĞAÇ DİKMENİN ÖLÜYE FAYDASI VAR MIDIR?

Kabre Ağaç Dikmenin Ölüye Faydası Var mıdır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.