NAZAR DUÂSI

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Nazar duasını şöyle açıklıyor.

nazarduasi

Türkçe Okunuşu:

"Ve in yekedullezîne keferû leyuzlikûneke biebsârihim lemmâ semiu'z-zikra ve yegûlûne innehu le mecnûnun."

Mânası:

“Doğrusu inkâr edenler, Kur’ânı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. «O delidir» diyorlardı.” (Kalem, 51-52)

NAZAR DUASI DİNLE / VİDEO

NAZAR YA DA GÖZ DEĞMESİ DUÂSI

İsâbet-i ayna; nazar değmesine tedbîr olarak Allah’ın kitabında sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir. Bir de Âyete’l-Kürsî.

“Beğendiği bir şey gördüğünde bir mümin:

nazar.

derse ona nazar isabet etmez. (Beyhâkî, Şuab, IV, 90)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul, 2013

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

nazar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle