"MURÂKABE" NE DEMEK?

Murâkabe, kelime anlamı itibâriyle “gözetlemek” demektir. Kulun her zaman ve mekânda Allâh’ı unutmaması, O’nun vahdâniyetini, rubûbiyetini yakînî bir şekilde hissedip, Cenâb-ı Hak’la beraber olduğu şuurunu kalbinde dâimî bir idrâk hâline getirmesi ve nihâyet O’nun muhabbetinde fânî olup O’nunla bâkî olma hâlidir.

Murâkabe duygusuna nâil olmak için, nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesi ile gönlümüzde onun zemînini hazırlamamız ve; “İç âlemini temizleyen kurtuluşa erdi.” (eş-Şems, 9) âyetinin muhtevâsına girmemiz zarûrîdir. Bunun için dikkat edilecek hususların en mühimleri şunlardır:

 1. Helâl gıdâ husûsunda titizlik göstermek,
 2. Kul ve mahlûkat hakkına riâyet etmek,
 3. Seher vakitlerini ihyâ etmek,
 4. Huşû, tâzim li-emrillâh, yâni Allâh’ın emir ve nehiylerine vecd içinde riâyet etmek,
 5. İctimâî hizmetlere koşmak,
 6. İnfakta bulunmak, yani malı Allah için ve gönül hazzıyla verebilmek,
 7. Sâlihlerle beraber olmak,
 8. Kur’ân’la duygulanmak ve Kur’ân’a hizmet etmek,
 9. Zikri, kalp mahfazasına yerleştirmek,
 10. Gıybet, bencillik, israf, yalan, haset, ihtiras, riyâ, hubb-i riyâset ve koğuculuk gibi kötü ahlâktan kaçınmak,
 11. Tefekkür-i mevt, yâni ölümü düşünüp son nefese kadar bütün nefesleri uyanık olarak alıp vermenin gayreti içinde olabilmek.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Yolculuğu, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle