MESCİD-İ NEBEVÎ'NİN İLK HÂLİ NASILDI?

Dr. Murat Kaya, Buhari-i Şerif'te geçen ve Mescid-i Nebevî'nin ilk hâlini anlatan hadis-i şerifleri açıklıyor.

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle anlatır:

“Mescid-i Şerîf-i Nebevî, Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz zamânında ham kerpiç ile binâ olunmuş olup tavanı hurma dallarından, direkleri de hurma ağaçlarının gövdelerinden idi. Ebû Bekir (r.a) buna hiçbir şey ilâve etmedi. Ömer (r.a) (yalnız enini, boyunu) artırıp Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in zaman-ı saâdetlerindeki inşâ tarzına göre kerpiç ve hurma dallarıyla binâ etti ve direklerini de yeniden ağaçtan yaptı. Sonra Osmân (r.a) Mescid’i değiştirip iyice genişletti, duvarlarını nakışlı taşlarla ve kireçle ördü, direklerini nakışlı taşlardan, tavanını da sac ağacından yaptı. (Buhârî, Salât, 62)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) zamanında Mesci-i Nebi'nin tasvirleri

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle