Mescid-i Haram'da Osmanlı'dan Kalan İzler

Hacı adaylarının izinle ziyaret ettiği mekânlardan Kâbe-i Muazzama Müzesi’nde Türklerin Mekke’ye kazandırdığı kıymetli eserler büyük ilgi görüyor.

Mekke'nin Zahir Mahallesi'nde yer alan Mekke Müzesi, dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen Müslümanların ilgi gösterdiği yerlerden biri. Eski Kâbe kapıları, bütün ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirdiği eserlerin başında yer alıyor.

Müzede ziyaretçileri tarihe götüren eserlerden birisi de duvarları süsleyen eski Kâbe-i Muazzama fotoğrafları oluyor.

Kâbe'de bulunan Osmanlı zamanından kalma güneş saati, minare ve kubbe alemleri de Türkleri hatırlatıyor. Kâbe-i Muazzama'nın 120 yıl öncesine kadar ne şekilde olduğu gözler önüne seriliyor.

Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kâbe'nin yakınındaki cami ve minaresi bugün sadece geçmişe ait fotoğraflarda görülebiliyor. Günümüze ulaşmamış eserlerden pek çoğu yine müzenin duvarında yer alan fotoğraflarda görülüyor.

Osmanlı zamanından kalan fotoğraflarda Kâbe-i Muazzama'nın içerisinden ve çevresinden çıkartılan mermer sütunlar da müzenin bahçesini süslüyor.

Sultan Murad Han tarafından yaptırılan Hacerülesved mahfazası da müzede sergilenen eserlerden bir tanesi...

Kâbenin kapı örtüsü

Beytulllahın geçmiş dönemlerde kullanılan kapısı

Üçüncü Halife Hazreti Osman tarafından (Osman Bin Affan) tarafından yazdırılan el yazması Kur'an-ı Kerim.

Müzede en fazla dikkat çeken eserlerin başında, Osmanlılar zamanında kullanılan tekerlekli ahşap minber geliyor.

Müzede Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait minber başlığı da var.

Makam-ı İbrahim'in pirinçten eski muhafazası, Memlük Sultanı Berkuk zamanından kalma taş kitabeler, Osmanlı Döneminde 3. Murat Han'ın yaptırdığı taş oyması eserler ziyaretçiler tarafından hayranlıkla seyrediliyor.

Osmanlı Sultanı Abdülmecid döneminde yapılan Kâbe'nin ahşap sandukası, 3. Murad tarafından yapılan Mescid-i Nebevi minberinin kapısı da dikkat çeken eserler arasında...

Kâbe-i Muazzama'nın iç mimarisini gösteren bir tablo da yine müzede yer alıyor.

Zemzemin çıktığı kaynağın bulunduğu yere yapılan kuyunun geçmişte yapılmış çizimi

Mekke ve Medine'nin tarihî geçmişine ışık tutan müzedeki en eski eserler arasında; Sahabe döneminde hicri 65 yılında Kâbe-i Muazzama'nın iç sütunlarının altında yer alan bir ağaç kütük, ilk zemzem kuyusu muhafazası ve Beytullah'ın ilk iç örtüsünün dokunduğu tezgâh yer alıyor.

Osmanlı döneminde Kâbe'de kullanılan bir 'Alem'

Bir dönem Mescid-i Haram'da yer alan saat...

Kâbe'de bir dönem kullanılan güneş saati.

Osmanlı döneminden Kâbe'de kullanılan ışıklandırma aletleri.

Mescid-i Haram'da Osmanlı döneminde yapılmış bir mimari eserin fotoğrafı da müzede yer alıyor.

Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin maketleri de yer alıyor.

Kaynak: İHA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.