Mebrur Ne Demek?

Mebrûr: Hayırlı, makbûl anlamlarına gelmektedir.

MEBRUR KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

“Amellerin en fazîletlisi, Allâh’a îman, Allâh yolunda cihâd ve hacc-ı mebrûrdur!” (Buhârî, Hacc, 4)

*****

«Hacc-ı Mebrûr ve Umre» ise, ihramlarla bir nevî kefen iklîmine girilerek sâlih amellerin işlendiği ve ilâhî rahmetin tecellî ettiği müstesnâ zamanlardır. Hac ve umre, huzurlu bir kulluğun îfâ edildiği, nefis ve irâde eğitiminin yapıldığı, nefsânî arzulardan vazgeçilerek ümmet şuurunun kazanıldığı, teslimiyet rûhunun

elde edildiği ve Allâh’ın azamet nişânelerinin seyredildiği, kula seviye kazandıran en mühim ibâdetlerdendir.

*****

Bütün ibâdetler gibi hac ve umre ibâdetlerinin de, ind-i ilâhîde makbûl olabilecek bir kıvamda edâ edilmesi, bir îman ve irfân ufkudur. Zîrâ hac ve umreyi -mâruf tâbiriyle- “mebrûr” olarak îfâ edebilmek, günahlardan temizlenmeye ve Hakk’ın rızâsına vesîledir. Yâni bu ibâdetlerden arzu edilen netîce, onları ancak Hak Teâlâ’nın râzı olduğu kıvâmda yerine getirebilmekle hâsıl olur.

*****

Hadîs-i şerifte buyrulur:

“Bir umre, diğer umreye kadar arada işlenenler için keffârettir. Hacc-ı Mebrûr’un karşılığı ise ancak cennettir!” (Buhârî, Umre, 1)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle