Maddeler Halinde Kısaca Namazın Sünnetleri Nelerdir?

Namazın sünnetleri nelerdir? Maddeler halinde kısaca namazın sünnetleri ve edepleri...

Namazın Sünnetleri:

1) Her namazın başlama tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde ve bayram namazlarının ilâve tekbirlerinde elleri kaldırmak. (Erkekler, ellerini başparmağı kulak yumuşağına gelecek şekilde; Kadınlar, parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar.)

2) Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan okumak ve ikamet getirmek. (Kadınlar için ezan ve ikamet sünnet değildir.)

Ezanı dinlemek müstehabdır. Ezanı işiten kimse müezzinin okuduğu cümleleri aynen tekrar eder. Ancak; “Hayye ale’s-Salâh” ve “Hayye ale’l-Felâh” okunurken: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim’ der.

Ezan bitince peygamberimize salât ve selâm getirildikten sonra şu dua okunur:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيلَةَ وَ الْفَضيِلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اَلَّذيِ وَعَدْتَهُ

Okunuşu: “Allahümme Rabbe hazihi’d-da’veti-t-tammeti ves’-Salatil-kaimeti âti Muhammeden el-vesilete ve-l-fazilete ve-b’ashü makamen mahmuden ellezi vaadteh.”

Anlamı: “Ey eksiksiz dâvetin (Ezanın) ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah! Muhammed (s.a.s.)’e vesile ve fazileti (Cennette yüksek dereceyi) ihsan eyle ve kendisine va’dettiğin Makamı Mahmuda (en büyük şefaat makamına) onu ulaştır.”

Peygaber efendimiz: “Ezan sonunda kim bu duayı okursa kıyamet gününde o kimse şefaatime hak kazanır.[1]buyurmuştur.

EZAN

Allâhü ekber- Allâhü ekber

Allâhü ekber- Allâhü ekber

 

Eşhedü enlâ ilâhe illellah

Eşhedü enlâ ilâhe illellah

 

Eşhedü enne Muhammeden Resûlüllah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlüllah

 

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâh

Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-felâh

 

Essalâtü hayrun minennevm [2]

Essalâtü hayrun minennevm

 

Allâhü ekber, Allâhü ekber

Lâ ilâhe illellah

 

İKAMET

Allâhü ekber- Allâhü ekber

Allâhü ekber- Allâhü ekber

 

Eşhedü enlâ ilâhe illellah

Eşhedü enlâ ilâhe illellah

 

Eşhedü enne Muhammeden Resûlüllah

Eşhedü enne Muhammeden Resûlüllah

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâh

Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-felâh

 

Kad Kameti’s-salâh

Kad Kameti’s-salâh

 

Allâhü ekber, Allâhü ekber

Lâ ilâhe illelllah

3) Sübhaneke okumak.

4) İlk rek’atta Sübhanekeden sonra Eûzu-besmele. diğer rek’atlarda Fatihadan önce besmele okumak.

5) Sübhaneke, Eûzü ve besmele’yi gizlice okumak.

6) Fatiha okununca hem imamın, hem de cemaatin gizlice Âmin demesi.

7) İftitah tekbirinden başka namaz içindeki bütün tekbirler.

8) Rükû’dan kalkarken “Semiallahu limen hamideh”, bunun arkasından da “Rabbenâ leke’l-hamd” demek.

9) Rükû’da üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” ve secdelerin her birinde üçer kere “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” demek.

10) Kıyamda iken ayakların arası dört parmak kadar açık olmak.

11) Rükû’da dizlerini elleri ile tutmak ve tutarken ellerin parmakları açık olmak. (Kadınlar parmaklarını açmaz ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizleri üzerine koyarlar.)

12) Rükû’da dizlerini ve dirseklerini düz tutup bükmeden arkasını dümdüz yapmak. (Kadınlar ise dizlerini bükük ve arkalarını biraz yukarıya meyilli bulundururlar.)

13) Secdeye varırken yere önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra yüzünü koymak; secdeden kalkarken önce yüzünü, sonra ellerini, daha sonra dizleri üzerine ellerini koyarak dizlerini yerden kaldırmak.

14) Oturuşlarda elleri uylukları üzerine koymak.

15) Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak ve sağ ayağını dikerek parmaklarını kıbleye karşı getirmek. (Kadınlar ayaklarını sağ tarafa yatık olarak çıkarıp kalça üzerine otururlar.)

16) Son oturuşta “Ettehiyyatü”den sonra “Allahümme Salli ve Allahümme Bârik ile dua okumak (Rabbena âtina... duası )

17) Selâm verirken başını evvelâ sağa, sonra sola çevirmek

18) Selâmda “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah” demek.

Namazın Edebleri:

  1. a) Namazda ayakta iken secde edeceği yere,
  2. b) Rükûda ayaklarının üzerine,
  3. c) Otururken kucağına,
  4. d) Secdede burnun iki kenarına,
  5. e) Selâm verirken omuzlara bakmak.

[1]   Riyazü’s-Salihin, c. 2, s. 371.

[2]   Bu kısım sadece sabah ezanında okunur.

BENZER YAZILAR

NAMAZLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

Namazla İlgili Ayetler ve Hadisler

NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz Nasıl Kılınır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.