Konya Ovası'nda Yağlık Ayçiçeği Bereketiyle Çiftçinin Yüzünü Güldürüyor

Konya Ovası'nda 700 bin dekarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeği, verimiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin hububat ambarı Konya Ovası, yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğiyle de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Ova çiftçisinin son yıllarda daha fazla ilgi gösterdiği yağlık ayçiçeğinde Konya, üretimde Trakya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Geçen yıla göre ekiliş alanı yüzde 10 artan Konya Ovası'nda yağlık ayçiçeği hasadı tüm hızıyla sürüyor. Rekoltede ise geçen yıla göre yüzde 10 artış bekleniyor.

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Akbulut, ayçiçeğinde hasadın sürdüğünü söyledi.

Ayçiçeğinin geçen yıl fiyatıyla çiftçinin ilgisini çektiğini anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Yağlık ayçiçeğinde bu yıl, olumlu bir sezonu geride bırakıyoruz. Konya'da 62 bin hektarlık alandaki üretim, bu yıl 70 bin hektara çıktı. Ülke genelinde de benzer bir durum söz konusu. 640 bin hektar alandaki üretim 700 bin hektara çıktı. Geçen yıl yağlık ayçiçeği üretiminde önde gelen ülkelerden Rusya ve Ukrayna'da rekoltede yaşanan sıkıntıdan dolayı ürün fiyatındaki artış üreticinin dikkatini çekti. Bunun da karşılığını üretici hasatta alıyor. Totalde 1 milyon 800 bin ton civarındaki ülke üretiminin 2 milyon tona çıkacağını tahmin ediyoruz. Konya'da 300 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da ülkedeki üretimin yüzde 15'ini karşılıyor."

Akbulut, üreticideki yüksek rekolte beklentisinin sevindirici olduğuna dikkati çekerek, "Sıvı yağın yüzde 84'ü ayçiçeğinden karşılanıyor. Posası, küspesi yem sanayisinde kullanılıyor. Ayçiçeği, yüzde 35 oranında proteiniyle hayvancılığın lokomotif yemlerinden birini teşkil ediyor." diye konuştu.

Konya'da ekiliş alanı az olmasına karşın birim alandan yüksek verim elde edildiğini dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:

"Dekardan 400 kilogram ayçiçeği alabiliyoruz. Yüzde 44-46 yağ oranını da çok rahat tutturuyoruz. Trakya bölgesinde kıraç şartlarda üretim yapıldığı için dekarda verim 200-250 kilogram civarında. Konya, kalite ve verim açısından avantajlı bir bölge. Son 15 yıla bakıldığında üretim alanındaki farkı hızla azaltarak, Trakya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkede bu konumunu koruyor. Önümüzdeki yıllarda bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ayçiçeği, mısır ve pancara göre daha az su tüketen bir bitki. Bundan dolayı ayçiçeğine destek miktarı artırılmalı. Suyun kullanımı açısından avantajlı bitkidir, üretimi de artacaktır."

"Verimden memnunuz"

Sarayönü ilçesindeki çiftçilerden İbrahim Ocak da 250 dekar arazide ekili ürünün hasadını gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Verimden çok memnunuz. En çok bu kazandırıyor. Ürünün fiyatı da rekolte de iyi oldu mu ayçiçeği çok bereketli geliyor. Bu yıl 250 dekar ektik ancak fazla ekseymişiz olacakmış. Seneye iki katını ekeceğiz." diye konuştu.

İlçede yaşayan Mustafa Turan ise kaliteli ürünün iyi fiyata satıldığına işaret ederek, "Çektiğin emeğin karşılığını kantar üzerinde peşin paranla alıyorsun. Önümüzdeki yıl biraz daha artıracağız." dedi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.