Kendi Eksenini Bul ve Yaşa!

İnsanlık için bir iş yaparken yatırımını yaptığımız eksen kendi eksenimizdir. Bir fakiri ihya etmek kendimizi ihya etmektir. Bir hastaya yardım etmek kendimize yardım etmektir. Ümmet olarak bulunduğumuz her yerde bir kişi olsak da, gerçekte bir kişi değiliz; ümmetimizin parçasıyız. Orada bulunmamız ümmetimize yatırımdır.

İnsanız, geçmişimizdeki ne kadar insanın devamıyız bilmiyoruz bile. Bugün ise insan olarak milyarları bulduk. Artıp duracak insanlık; insan için takdir edilmiş olan son vakit gelene kadar artacak duracak sayımız.

Sonra da birinci insandan son insana kadar bütün insanlar bir meydana toplanacak. Mahşer yeri olacak orası. Orada diriltilip toplanacağız. Kim ne zaman yaratılmış olursa olsun herkesin toplanma ve bulunma yeri olacak orası. Oradan da bizi yaratanın huzuruna alınacağız. Kendi varlığımızdan şüphe ederiz de bu büyük hakikatten asla şüphe etmeyiz.

TEK BAŞIMIZAYIZ VE YÜZ YÜZEYİZ

İnsanlık olarak o toplanma yerine doğru gidiyoruz. Erkeği-kadını ile bütün insanlık orada olacak. İyilerle kötüler için aynı oranda geçerli bir kuraldır bu. Buna tartışılamaz bir hakikat olarak iman ediyoruz.

O toplanma gününde, bizi yaratıp insan olarak dünya hayatında var eden Allah’ın huzuruna alınacağız. Tek tek huzura çıkacak ve ilk nefesten son nefese kadar kendimizi izlemeye alınacağız. İyiler ve kötüler, beyazlar ve siyahlar, erkekler ve kadınlar, yönetilenler ve yönetenler, zenginler ve fakirler... Hepimiz, bütün insanlar huzura alınacağız. Dillerimizin susturulduğu ama diğer organlarımızın dillendirildiği bir yer olacak orası. Ellerimiz konuşacak, ayaklarımız konuşacak, gözlerimiz konuşacak…

O günün şimdiden düşündüren gerçeği, orada tek başımıza bulunacağımızdır.

Bugünkü sevdiklerimiz, umduklarımız, güvendiklerimiz orada yanımızda olmayacak. Yüz yüze ve tek başımıza kalacağız. Sorulacak ve cevap vereceğiz. Büyük hakikat budur. Hayatın mantığı bunun üzerine kuruludur. Unutmakla ya da savmakla kurtulmanın mümkün olmadığı gerçektir bu. Tek başımızayız ve yüz yüzeyiz. Hayatımızın bütünü ve yaptıklarımızın tamamı ile yüz yüze geleceğiz.

GERÇEK BİLGİ

Yeryüzünde mü’min olarak bulunmak, o günü bilerek ve idrak ederek yaşamaktır. Hayvanlarla da farkımız budur, hayvandan aşağı kalmayanlarla da. O gün tek başımıza olacağımızı unuttuğumuzda var olmamızın şifresini de kaybetmiş oluruz.

Böyle bir hakikati sadece bilmiş olmak yeterli gelmeyecektir. Bilmek ve bilmenin gereğini yapmak gerçek bilgidir. Cehennemin yakıcı olduğunu itiraf etmek yanmaya mâni olmadığı gibi tek tek hesaba çekilmeyi bilmek de hesaptan kurtarmayacaktır.

Şu fani dünyada yapmamız gerekenlerin tamamını o günü dikkate alarak yaparsak o güne en iyi yatırımı yapmış olacağız. Esasen insanlık için bir iş yaparken yatırımını yaptığımız eksen kendi eksenimizdir. Bir fakiri ihya etmek kendimizi ihya etmektir. Bir hastaya yardım etmek kendimize yardım etmektir. Ümmet olarak bulunduğumuz her yerde bir kişi olsak da, gerçekte bir kişi değiliz; ümmetimizin parçasıyız. Orada bulunmamız ümmetimize yatırımdır. Ümmet bizim ümmetimiz olduğuna göre ona yatırım bize yatırımdır. Böyle görüp böyle yaşamak gerekiyor.

BAKTIKÇA KENDİMİZİ GÖRECEĞİMİZ AÇI

Kendimizi değersiz görmekle başkaları üzerinden emeller taşımak gibi iki zıt hatanın ikisi de bizim için yanlıştır. Eğer beklenen ihya ise o ihyanın muhatabı benim, ben de ümmetimin bir parçası olduğum için ümmetim ihya olmuştur, diye düşünürüz. Yukarıyı ve aşağıyı izlerken ‘ben’ nerede duruyor diye tefekkür edilmelidir. Ben varsam, ben yoksam, ben becerdi isem, ben sevdi isem sevildi isem, ben kemal yolunda oldu isem şuuru, o tek başına huzura alınma gününün teşvikçisidir. Bunu kaybetmek, o gün için kayıptır.

Baktıkça kendimizi görebileceğimiz açıyı bulmalıyız. Gördükçe kendimizi o güne hazırlayacağımız bir plan yapmalıyız. Ahirete iman bunu gerektiriyor. İmanda samimiyetin sonucu budur. Şeytanın farklı hilelerine karşı uyanık bulunmak böyle bir anlayış ve pratikle mümkün olabilir. Bunun aksi ise büyük konuşmak ama küçük iş yapmak olur.

Kaynak: Nureddin Yıldız, Altınoluk Dergisi, 364. Sayı, Haziran 2016

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.