KEFİR, BOZA VE KIMIZ İÇMEK CAİZ MİDİR?

Yard. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Boza, kefir ve kımız içmek caiz midir?” sorusunu cevaplıyor.

İslâm dini, ismi ne olursa olsun bütün alkollü içkileri yasaklamış, çoğu sarhoşluk veren içkilerin azını da haram kılmıştır. “Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) (üzerine yazılar yazılmış) şans okları (çekmek ve bunlara göre hareket etmek), şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Maide 5/90)

Bu âyetteki hamr (şarap) kelimesinin tefsirini yapan Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Her sarhoşluk veren (içki) “hamr” dır ve her sarhoşluk veren (içki) haramdır.” (Müslim, Eşribe, 73-75; Buhâri, Edeb, 80, Ahkâm, 22, Meğâzi, 60; Ebu Davud, Eşribe, 57)

İbn Ömer’in rivayete göre Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in minberinde bir hutbe okudu ve şöyle dedi: “Hamrı yasaklayan âyet indiğinde hamr üzüm, hurma, buğday, arpa ve baldan yapılıyordu. Hamr aklı gideren şeydir.” (Buhari, Eşribe, 5; Müslim, Tefsir, 32)

BOZA İÇMEK CAİZ Mİ?

Boza dediğimiz madde eğer taze ise bir sarhoşluk verme durumu söz konusu değil. Bu durumda boza içmenin mahsuru yoktur. Fakat gayr-i müsait şartlarda beklemiş ve bunun neticesinde de sarhoş edicilik vasfı kazanmışsa yani alkollenmişse o zaman bunu kullanmak yanlış olur.

KEFİR İÇMEK CAİZ Mİ?

Kefirle ilgili de aynı şey söz konusu. Eğer kefir başlangıç itibariyle içerisine herhangi bir alkol katılıyor ise o zaman bunu kullanmak da yanlış demektir, yasak demektir. Ama içerisine alkol atılmadan kendisi zaman içerisinde müsait olmayan şartlarda beklediğinde uyuşturur hale geliyorsa, sarhoş edici hale geliyorsa o zaman bunun bekletilmişini tüketmek haram hale gelir.

KIMIZ İÇMEK CAİZ Mİ?

İmam-ı Azam Hazretleri, “at etinin yenip sütünün içilmesine (haram) dememiş, ama (mekruh) olduğunu söylemekten de geri kalmamıştır.” Böyle ictihadda bulunmuştur.

İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed ise (mekruh değildir) demişler, “at etinin ihtiyaç halinde yenip kımızın da içilebileceği” içtihadında bulunmuşlardır. İmam Şafii Hazretleri de bu iki imamın görüşünü doğrulamıştır.

  • Kımız Hangi Hayvanın Sütünden Yapılır?

Kımız at sütüdür. Eğer hemen tüketirseniz ekşi bir tadı vardır. Bunu tüketmekte bir problem yoktur. Ama eğer hemen tüketmezseniz, biraz sıcak bir ortamda beklerse o zaman bunun sarhoş edici olması söz konusu olur ki böyle bir durumda kımızı tüketmek, kullanmak artık caiz olmaz.

Özetleyecek olursak herhangi bir alkol maddesini dışarıdan bir sıvının içerisine konulması durumunda o sıvıyı içip tüketmek caiz olmaz. Fakat normal bir şekilde kendisi bir dönüşümle beraber meyvelerde olduğu gibi kendiliğinden bir alkollenme söz konusu olursa ve sarhoş edici mahiyette olmazsa bunu içip tüketmekte bir sakınca yok. Birtakım ortamlarda bekletilip zaman içerisinde sarhoş edici vasfını kazanan içecekler müstesnadır.

İÇKİ İÇMEK NEDEN HARAM?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle