Zekat Hesaplama

ZEKAT HESAPLANIRKEN HANGİ BORÇLAR DÜŞÜLÜR?

Borç zekattan düşülür mü? Zekât hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Zekât vermekle yükümlü ola ...

ZEKAT YÜZDE KAÇ VERİLİR?

Zekat yüzde kaç verilmelidir? Malı, zararsız bir hâle getirmek için onu ilâhî emirlere uygun bir is ...

TARLA VE MAHSUL İÇİN YAPILAN MASRAFLAR ZEKATTAN DÜŞER Mİ?

Ürün elde etmek için yapılan masraflar, öşür verilirken dikkate alınır mı? Kural olarak, sulanması ...

BALIN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

Balın zekâtı var mıdır? Fâkihlerin balın zekâtı hakkındaki görüşleri nelerdir? İşte cevapları... ...

TOPRAK ÜRÜNLERİNİN ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

Fakihler,"...sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin..." (el-Bakara 2/267) emrinin, toprak ...

TİCARET MALLARININ ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

Kur'ân-ı Kerîm'de,"Ey iman edenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve sizin için yerden çıkardıkl ...

ZEKÂT VERİLMESİ GEREKEN MALLAR VE MİKTARI

Nisâb, koyun ve keçide kırk, sığır ve mandada otuz, devede ise beştir. Altın için nisâb 81 gram,[1 ...