Zekat

ZEKAT VERİLEBİLECEK KİŞİLER

Âyette bu sınıf "el-fukarâ ve'l-mesâkîn" şeklinde geçer. Zekât verilecek kişileri belirtmek üzere ön ...

SINAÎ SERVET VE YATIRIMLARIN ZEKATI

Hz. Peygamber tarafından üzerlerinden zekât alınan mallar incelendiğinde, bu malların nâmî (artıcı, ...

MADENÎ VE KÂĞIT PARALARIN ZEKÂTI

Tarihin ilk devirlerinde alışveriş trampa usulüyle, mal malla değiştirilerek yapılıyordu. Daha sonra ...

ZİYNET EŞYASINDAN ZEKAT VERİLEBİLİR Mİ?

Altın ve gümüşten yapılan kadın ziynet eşyasının zekâta tâbi olup olmayacağı sahâbe devrinden itibar ...

ZEKATTA MÜBADELE ARACI OLARAK NAKİT VE ALTIN

Hadis kitaplarının ittifak halinde Ebû Saîd el-Hudrî'den rivayet ettikleri bir hadiste Hz. Peygamber ...

ZEKAT İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Zekât esasen malî bir ibadettir ve namazla birlikte İslâm'ın iki temelini teşkil eder. Namaz beden ...

NEDEN ZEKAT VERİRİZ?

Zekâtın kelime anlamı "artma, çoğalma, arıtma ve berekettir". "Doğru söylemek, sözünü tutmak" anlamı ...