Vacip Namazlar

NAMAZ NASIL KILINIR?

Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır?  Namaz nasıl kılınır erkekler için ayrıntılı olarak hazırl ...

VİTİR NAMAZININ KILINIŞI

Vitir (vitr) Arapça’da çiftin karşıtı olan “tek” anlamına gelir. Hz. Peygamber günün kılınan son n ...

NAMAZIN VÂCİPLERİ NELERDİR?

Namazın vâciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz. Namazın vâciplerinden biri sehv ...

NAMAZIN FARZLARI VE VÂCİPLERİ NELERDİR?

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması fa ...

NAMAZIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Namazın çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit namaz vardır? İşte cevapları... İslâm âlimlerinin çoğunluğu, ...

NAMAZ KILMAMANIN MAZERETİ YOK!

Şâyân-ı ibrettir ki, gönül için ızdırap, çile ve elemleri sürûrla yoğuran bir lutuf sadedindeki ba ...

BAYRAM NAMAZLARI

Bayram namazı hicretin birinci yılı meşrû kılınmıştır. Enes (r.a)’ın şöyle dediği rivâyet edilmişt ...