Namaz Nasıl Kılınır?

Yatsı Namazının Son Sünnetinin Kılınışı

Yatsı namazının son sünneti kaç rekattır? Yatsı namazının son sünneti nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için video anlatımlı Yatsı namazının son sünnetinin kı

Yatsı Namazının Farzının Kılınışı

Yatsı namazının farzı kaç rekattır? Yatsı namazının farzı nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için video anlatımlı Yatsı namazının farzının kılınışını yazımızda

Yatsı Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı

Yatsı namazının ilk sünneti kaç rekattır? Yatsı namazının ilk sünneti nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için video anlatımlı Yatsı namazının ilk sünnetinin kı

Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? (Erkekler ve Kadınlar İçin Videolu Anlatım)

Yatsı namazı kaç rekattır? Yatsı namazı nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için video anlatımlı Yatsı namazının kılınışını haberimizde okuyabilir ve seyredebil

Akşam Namazının Sünnetinin Kılınışı

Akşam namazının sünneti kaç rekattır? Akşam namazının sünneti nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için video anlatımlı Akşam namazının sünnetinin kılınışını hab

Akşam Namazının Farzının Kılınışı

Akşam namazının farzı kaç rekattır? Akşam namazının farzı nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için video anlatımlı Akşam namazının farzının kılınışını haberimiz

Akşam Namazı Nasıl Kılınır? (Erkekler ve Kadınlar İçin Videolu Anlatım)

Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazı nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için video anlatımlı Akşam namazının kılınışını haberimizde okuyabilir ve seyredebil

Sabah Namazının Farzının Kılınışı

Sabah namazının farzı kaç rekattır? Sabah namazının farzı nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için sabah namazının farzının video anlatımlı kılınışını yazımızda

Sabah Namazının Sünnetinin Kılınışı

Sabah namazının sünneti kaç rekattır? Sabah namazının sünneti nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için sabah namazının sünnetinin video anlatımlı kılınışını yaz

Öğle Namazının Son Sünnetinin Kılınışı

Öğle namazının son sünneti kaç rekattır? Öğle namazının son sünneti nasıl kılınır? Erkekler ve kadınlar için video anlatımlı öğle namazının son sünnetinin kılın

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.