İMAN

ALLAH’IN İRÂDESİ

Allâh Teâlâ dilediğini murad eyler ve dilediğince işler. Onun olmasını murad ettiği şeye emri sade ...

YAZICI VE SORGU MELEKLERİ

Dört büyük meleğin dışında farklı görevleri ifa eden  melekler vardır. Yazıcı Melekler: Bunlara ...

ŞERRİN KAYNAĞI: ŞEYTAN

Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tanıyın. O, kendi yandaşlarını çılgın ateşl ...

BÜYÜK MELEKLER VE GÖREVLERİ

Âyet ve hadislerde sayıları hakkında bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan melekl ...

NÛRÂNÎ VE RÛHÂNÎ VARLIKLAR

Melek sözlükte, “haberci, elçi, güç ve kuvvet” gibi anlamlara gelir. Bunlar, Allah’ın emriyle çeşi ...

ASHÂB-I KİRÂM’IN KUR’ÂN TİLÂVETİ

Ashâb-ı kirâm, Kur’ân’ı anlamak için tefekküre yoğunlaşmış, Allâh’ın âyetleri üzerinde derin derin ...