HİZMET

HİÇ YAPMADIYSAN MUTLAKA YAP!

Allâh’a îmân etmek, merhametli olmayı îcâb ettirir. Zira Cenâb-ı Hakk’a îmân eden kişi O’nu sever ...

BU RAMAZAN YETİMLERDEN NE HABER?

Toplumdaki zayıf ve muhtaç insanlara yakın olan ve samîmî bir şekilde ihtiyaçlarıyla ilgilenen kimse ...

ORTAKÖY CAMİİ İBADETE AÇILDI

Sultan Abdülmecit tarafından Mimar Nigoğos Balyan’a 1853 yılında Barok üslubunda yaptırılan Ortakö ...

TOPLUMUN YARALARINI SARAN KURUM

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile başlayan vakıf anlayışı, farklı toplumlarda da mevcudiyet göstermi ...

ECDATTAN ÇEVRE TEMİZLİĞİ HASSASİYETİ

İslâm’ın güzel bir sûrette anlaşılıp tatbik edildiği Osmanlı cemiyetinde, insanların olgunluğunu v ...

MİSAFİR BÖYLE AĞIRLANIR

Devletin vazifesini lâyıkıyla yaptığı ve milletin refah ve saâdet içinde yüzdüğü devirlerde bile i ...

PADİŞAHA ODUN GETİRTEN VAKIF ŞUURU

Osmanlı döneminde tekkeler, öyle bir kuvvet idi ki, hiç durmadan işleyen vakıfların önemli bir des ...

HER İNSAN BİR DEVLET OLURSA

Öyle insanlar gelmiştir ki bu cihâna, tek başına bir devlet gibi yardım vazifesi görmüştür. Kimdir ...

"SOSYAL ADALET" ÜTOPYA OLMAKTAN ÇIKTI

Osmanlı toplumu, zengin vakıf kültürü sâyesinde, bugünkü medenî milletlerin emeli olan “sosyal adâle ...

İŞLEDİĞİN SEVABLAR HİÇ KESİLMESİN İSTİYORSAN...

Geniş bir sahaya yayılarak hizmet veren vakıflar, en güzel infak müesseseleridir. Vakıf, Yarata ...