HAYATIMIZ

"ölümü Çokça Hatırlayınız"

Hepimiz, ilâhî imtihan diyârı olan bu cihan mektebinin talebeleriyiz. Kulluk tahsilimiz, ecel tasdiknâmesiyle son bulacak, amellerimizle toprağın sînesine gömüleceğiz.

Paraya Kanmayan Taksiciye Ödül

Helal-haram sınırın ortadan kalktığı günümüzde, bu sınırları gözeten insanların da yaşadığını bize hatırlatan cinsten bir haber İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksisinde unutulan 100 bin lira ile mücevherleri Suriyeli sahibine iade eden taksi sürücüsü Sadettin Başar’a plaket verdi. Başkasının hakkına girmeden, temiz ve helal şekilde ekmek parasını kazanan taksici "beyefendi taksici" duruşu ile müşterilerine güven veriyor.

's.o.s.' Ne Anlama Geliyor?

Açık denizlerdeki uluslararası yardım sinyali olan S.O.S (es-o-es)'in ne anlama geldiğine dâir kesin bir bilgi yok. Fakat bu harflerin açılımı, İncil'de geçen "Save our souls" yani "Ruhlarımızı kurtarın" manasına geldiği söyleniyor. 

Ölümü Unutmaya Çalışmak En Büyük Ahmaklıktır

Ölümden kaçarak beyhûde yorulan, ölümü kendinden uzak görerek kendini kandıran gâfillerin aksine, nebevî terbiye ile yetişen ashâb-ı kirâm ve onların izinden yürüyen Hak dostları, ölüme hazırlanmayı, onu sık sık hatırlamayı ve âdeta ölümle iç içe yaşamayı hayat düstûru edinmiş kullardı.

Kulluk Tahsilimiz, Ecel Tasdiknâmesiyle Son Bulacak

Hepimiz, ilâhî imtihan diyârı olan bu cihan mektebinin talebeleriyiz. Kulluk tahsilimiz, ecel tasdiknâmesiyle son bulacak, amellerimizle toprağın sînesine gömüleceğiz. Yani dünya hayâtı; ilâhî rızâya nâil olmak ve ebedî istikbâli kazanmak için verilen bir mühletten ibârettir. 

'gönül Kürsüsü' Adem Ergül İle Başlıyor

Öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gönüllü öğretmenler tarafından kurulan İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), bu yıl da eğitimcilerine Gönül Kürsüsü programı hazırlıyor. Programın ilk konuğu Dr. Adem Ergül.

Mü'min, Gâfillerle Bir Araya Gelmemeli

Muhabbetle yaklaşılan sâ­lih kim­se­ler­den gö­nül­le­re hu­zur ve fe­rah­lık ak­set­ti­ği gi­bi, gâ­fil ve fâsık kim­se­ler­den de sıkıntı ve kas­vet ak­se­der.

Nebevî Terbiyede Usûl: Sohbetler

Seyr u sülûkte tatbik edilegelen umûmî ve husûsî pek çok terbiye usûlü vardır. Bu usûllerden biri de "sohbet"lerdir. Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin "sohbet" hakkında kaleme aldığını yazının bir kısmını sizinle paylaşıyoruz.

Suya Düşen Telefon Ne Yapılır

Sıvı teması nedeniyle oluşan arızalara karşı cep telefonunun pirinç dolu tabak içinde bekletilmesi öneriliyor.

Zâlim ve Fâsıklardan Uzaklaşmak

Bir mü’min için Hak dostları ve sâlihlerle beraber ve hemhâl olabilmek, tâlihlerin en büyüklerindendir. Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, sâlihlerle ülfetin önemini vurgularken, bunun nefis terbiyesindeki mutlak tesirine de dikkat çekiyor.