HAYATIMIZ

HAK DOSTLARININ HAYAT DÜSTURLARI

O Rahmet Peygamberi bize; son nefesimize kadar her ânımızı “Rûhânî Bir Hayat Terbiyesi" bereketi i ...

CEMİYETİN SAADETİ İÇİN ADALET

Zulüm ile âbâd olunamayacağı gibi, adâlet olmadan da devletler ayakta duramaz. Bir hırsızlık hâ ...

İNSAN İSRAFINA İNFAK ÇÖZÜMÜ

Sermaye, fertlere damga vuruyor. Hâlbuki fertler sermayeye damgasını vurmalıdır. Zamanımızda be ...

ÖFKELİYKEN DE ADALETLİ OL

Öfke hâli, insanın îtidâl ve istikâmetini muhâfaza etmekte zorlandığı, muvâzeneyi kaybedip adâlett ...

SÜNNET-İ SENİYYE'NİN RUHANİYETİYLE YAŞAMAK

Ümmet-i Muhammed’e düşen vazîfe, Rasûlullah’ın (s.a.v.) emir, nehiy ve tavsiyelerine cân u gönülde ...

BİRBİRİNİ YIKAYAN İKİ EL GİBİ OL

Rabbimiz; mü’minlerin, birbirini yıkayan iki el gibi olmalarını arzu etmektedir. Birbirini yıkayan i ...

BEDDUA YERİNE HİDAYET VE SELAMET İÇİN DUA

Sâlih mü’min, kendisine ezâ ve cefâ verenlere, akl-ı selîm ile mukâbele etmeli, onlara kızıp öfkel ...

İMTİHANIN ÇEMBERİNDEN GEÇEN MÜMİNLER

İnsanlar, îmân ve fazîlet dâvâsında çile, sıkıntı, ızdırap ve elemle dolu binbir merhalelerden geç ...

MÜSLÜMAN NEDEN AĞLAR?

Allâh’ın rahmet ve merhametini ön plana çıkararak ümit verici bir üslûp ile telkînde bulunmak, zaman ...

MÜMİNLER İSENİZ MÜNAKAŞAYI TERK EDİN!

Rabbimiz; mü’minlerin, birbirini yıkayan iki el gibi olmalarını arzu etmektedir. Birbirini yıkayan ...