KUR’ÂNIMIZ

Kur'ân Aşıkları Türkiye'de

"Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması" düzenleniyor. İstanbul'da Fatih ve Sultanahmet Camii'nde düzenelenen yarışmaya dünya ç

82 Yaşında Kur'an Öğrendi

Gaziantep'te yaşayan 82 yaşındaki Ali Zorlu, gittiği kursta, kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Tv'den veya Cd'den Mukabele Dinleyerek Hatim Yapılır mı?

Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na yöneltilen "televizyon veya cdden mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu?" sorusunu cevaplandırdı.

Üç Günde Kur'ân Öğreten Program

TİYEMDER, "3 günde Kur'ân öğretimi" programıyla bu Ramazan da bir çok kişiyi Kur'ân'la buluşturuyor. 17 Haziran'da başlayan ve ilk meyvelerini veren p

Kur'an İlahi İmtihanın Ders Kitabıdır

Şebnem Dergisi Yazarı , Dergi'nin Haziran sayısı için kaleme aldığı Kur'an Kalbe İnmedikçe başlıklı yazısında, Kur'an'ı  "İlâhî imtihanlarla dolu hayat dershâne

Bir Kitap Tanıtımı; Kur'ân-ı Kerim

Şebnem Dergisi Yazarı Hatice Akyüzlü, Dergi'nin Haziran sayısındaki kitap tanıtımı bölümünde, Kur'an-ı Kerim'i tanıtarak farklı bir yazı kaleme aldı.

Bu Radyoda 24 Saat Kur'ân Konuşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Radyosu kurdu. Ramazanın ilk günü itibarıyla yayın hayatına başlayan ve 24 saat süreyle Kur’an-ı Kerim yayını yapacak olan Diy

Ölmüşlerin Arkasından Kur’ân Okumanın İslamdaki Yeri Nedir?

Ölmüşlerin arkasından Kur’ân okumak, günümüzde de yaygın olarak yapılan bir uygulama. Peki bunun İslam'daki yeri nedir?

Kur'ân'a Kulak Ver Ey Müslüman!

Şebnem Dergisi Yazarı Fatma Nur Cihan Dergi'nin Haziran sayısında Kur'an'a kulak vermenin önemine dair mühim hikmetler barındıran bir yazı kaleme aldı.

Bir Haber Afrikalı Yetimlerin Yüzünü Güldürdü

AA'nın Senegal'de görüntülediği, "Dara" adı verilen Kur'an kurslarında imkansızlıklar içinde eğitim almaya çalışan Afrikalı yetimlere, Türkiye'deki hayırseverle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.