Hac

Hac ve Umrenin Vaciplerini Terk Etmenin Cezası

Haccın veya umrenin farzlarının (rükün ve şartlarının) yerine getirilmemesi halinde yapılan hac veya umre geçerli olmaz. Farzları ihlalin başka bir şeyle telafi

Başkası Adına Hac Yapmanın Delilleri

Başkası adına hac yapmanın meşru oluşu şu hadislere dayanmaktadır:

Bedel Haccı Nedir?

Sözlükte, karşılık ve yerine geçen anlamlarına gelen “bedel” bir hac terimi olarak, hac ibadetini bizzat kendisi yapamayan kimsenin vekaleten bir başkasına yapt

İhrama Girerken Şart Koşulabilir mi?

Bir kimse, ihrama girdikten sonra düşman engeli, hastalık, parasını yitirip çaresiz kalmak gibi sebeplerden dolayı hac ibadetine/yolculuğuna devam edememesi hal