DUALAR ve ZİKİRLERZİKRETMEK, TEKRARLAMAKTAN İBÂRET DEĞİLDİR!

Allâh’ı zikretmek, sırf “Allah” lâfzını tekrarlamaktan ibâret değildir. Zikir, ancak kalpte mekân ...

İBADETLER ZİKİRLE KIYMET KAZANIR

Ecdâdımız; “Hâfıza-yı beşer, nisyân ile mâlûldür.” demişlerdir. İnsanlığın nisyân ve gaflet illeti ...

ZİKREDERKEN, DİL İLE KALP AHENGİ SAĞLANMALI

Dilin zikri, kalbin zikriyle âhenk teşkil etmelidir. Aksi hâlde dil zikrederken, ruh başka yerlerd ...

BOLLUK ÂNLARINDA RABBİMİZİ NE KADAR HATIRLIYORUZ?

Kullarına şah damarından daha yakın olduğunu bildiren Allâh’ı unutup da O’nu gönül âlemlerinde kay ...

ZİKRİN HAKİKATİ VE KEMALİ

Bütün ibadetler, Allâh’ı uyanık bir kalple zikredebilme ölçüsünde kıymet kazanır. Allah’tan gâfil ...

"KALPLER ANCAK ALLAH'I ANMAKLA HUZUR BULUR"

Mü’minin gönlü de kâmil bir îman muhabbetiyle dolduğunda, Rabb'inin ismi onda dâimî bir zikir hâli ...

ALLAH’IN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun Duâlar ve Zikirler kitabında, hadîs-i şerifler ışığında Allah’ı zikret ...