DOSYALAR

2015 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban Bayramı, Hicri Takvim'e göre her yıl Zilhicce ayının 10. gününü takip eden 4 gün boyunca idrak ediliyor. Peki 2015 yılında Kurban Bayramı ne zaman başlıy

Sandalyede Namazla İlgili Her Şey

Sandalyede namaz kılınabilir mi? Sandalyede nasıl namaz kılabiliriz? Peygamber Efendimiz -sellallahu aleyhi vesellem- ayakta namaz kılamayanlarla ilgili ne söyl

Türkiye'de İtikafa Girilen Camiler

İstanbul Müftülüğü'nün hazırladığı, 2015 yılı Ramazan ayı için hazırlanan Türkiye geneli itikaf yapılacak camiler listesi şu şekildedir:

İstanbul'da Enderun Usulü Teravih Kılınan Camiler

İstanbul Müftülüğü, Enderun usulü teravih namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.

İstanbul'da Hatimle Teravih Namazı Kılınan Camiler

İstanbul Müftülüğü, 2015 yılında İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesini açıkladı.

Ramazan'da Tefsir ve Mukabele Yapılan Camiler

İstanbul Müftülüğü, Ramazan ayında İstanbul'da belirlenen camilerde her gün tefsir ve mukabele programı düzenliyor.

Hırkâ-i Şerif’in, Veysel Karânî’den Abdülmecid’e Uzanan Hikâyesi

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, Ramazan'ın ayında İstanbul'un Fatih sem

2015 Üç Aylar Takvimi

 2015 Üç Aylar Takvimi'ni sizler için hazırladık. 

"eşim Beni Telefonuyla Aldatıyor"

Erkam Radyo'nun "Sesli Dergi" programında Mehmet Dinç'in Genç Dergisi'nin Mart sayısında yayımlanan "Nazar Et Ne Olur!" yazısına yer verildi. İbrahim Emre'nin o

"hüdayi'nin Ziyafet Sofrası" Oyunu Sahnelendi

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin “Hüdayi’nin Ziyafet Sofrası” isimli eserinden aynı adla tiyatroya uyarlanan oyun, Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.