Kanseri Çok Önceden Tespit Eden Test Geliştirildi

Geliştirilen yeni kanser testi sayesinde hastalık, semptomlarından çok daha önce tespit edilebilecek.

Vücudumuzdaki tüm hücreler, salgılar yoluyla ya da ölürken kan dolaşımına bilgiler bırakırlar. Kanser hücrelerinin de vücudumuzda bu şekilde çalışan hücrelerden hiçbir farkı yok. Bu durum da kanser hücrelerini fark etmenin yeni bir yolu yeni bir yolu olduğu anlamına geliyor. İşte spesifik hücre bilgilerine bakacak olan bu yeni kan testi, yüksek bir doğruluk payı ile farklı kanser türlerini semptomlardan(belirtiler) yıllar önce tespit edebilecek.

Araştırmacılara göre, gelecekte acı veren biyopsiler ve fiziksel muayeneler yerine basit bir kan testi sayesinde tüm rutin sağlık kontrollerimizi gerçekleştirebileceğiz. Kanser gibi ölümcül hastalıklar da daha başlangıç aşamasında teşhis edileceği için hastaların hayatta kalma olasılıkları artacak. Böylece binlerce hayat kurtarılmış olacak.

CİDDİ DÜZEYDE İLERLEME

Bazı kanser türlerinin semptomlarının çok hafif olması ve başka hastalıklarla kolayca karıştırılabilmeleri sebebiyle erkenden teşhis edilebilmeleri oldukça zordu. London Institute of Cancer Research (Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü) ve Londra Royal Marsden hastanesinden Dr. Nicholas Turner'ın dediğine göre, eğer bu yeni test; yumurtalık, akciğer ve pankreas kanserlerini şu an olanın yarı aşamasında tespit etse bile bu tıp dünyasında ciddi bir ilerleme anlamına geliyor. Kanser dünyası şu aşamada bu testlerin potansiyelinden oldukça heyecanlı durumda. Fakat bu hedefler gerçekleştirilebilecek mi henüz belli değil.

 

SAĞLIK OCAKLARINA GELECEK

Şu an gerçekleştirilen araştırmalar "Grail" adındaki Amerikan firması tarafından destekleniyor. Grail Jeff Bezos ve Bill Gates'den 100 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırım ile gerçekleştirdiği araştırmaların 2019 yılında yeni bir kanser testiyle sonuçlanması bekleniyor. Uzun vadede ise bu teste yerel sağlık ocağında yaptırdığımız rutin sağlık testlerinde de ulaşabilmemiz planlanıyor. Kanser testi pozitif çıktığı takdirde tedaviye hemen başlanabilecek ve potansiyel hayatlar kurtarılabilecek.

Araştırmacıları düşündüren bir sorun ise kanser testlerinin doğru olmayan pozitifler vermesi. Bu doğru olmayan pozitifler çoğunlukla genetik mutasyona uğramış yaşlı hastalarda görülebilecek. Avustralya'daki Royal Melbourne and Western Hospitals'dan araştırmaya katılan Peter Gibbs'e göre bu konuşulan kanser testinin çıkması 3-5 yıl sürebilir.

Kaynak: gzt.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.