KADİR SURESİ'NİN İNMESİNE KİM VESİLE OLDU?

İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM'da Araştırma Görevlisi olan Dr. Murat Kaya, Kadir Suresi'nin nasıl nüzul ettiğini ve ayetin nüzulune kimin vesile olduğunu anlatıyor.

HER GECEYİ KADİR BİLMEK

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular:

“Kim, îmânından dolayı ve (yalnız Allah’tan ecrini umarak) ihlâsla Kadir Gecesi’ni ibâdet ve tâatle geçirirse geçmiş günahları mağfiret edilir.” (Buhârî, Îmân, 25)

Bir gün Allah Rasûlü (s.a.v) ashâbına, İsrâiloğulları’ndan bir kişiyi anlatmıştı. (Şem’ûn-i Gâzî isimli) bu zât, bin ay Allah yolunda silâh kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibadetle geçirmişti. Müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler.

Bunun üzerine Allah Tealâ, ümmet-i Muhammed’e olan lûtuf ve merhametini beyan etmek üzere Kadir Sûresi’ni indirdi:

“Biz o (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Rûh o gece Rab’lerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tâ fecrin doğuşuna kadar tam bir esenlik ve selâmettir.” (Kadîr 97/1-5) (Bkz. Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 486)

Bir gece, bin ay’dan, yani 83 yıl 4 ay gibi uzun bir ömürden daha hayırlıdır.

Kadir Gecesi’ni 12 defâ yakalayıp ihyâ edebilen bir mü’min, 1000 sene ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Kadir Gecesi’ni idrâk edebilmek için Ramazan’ın son on gününde îtikâfa girerdi.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle