İSTİHARE NE DEMEKTİR?

İstihare: Bir işin hayırlı olup olmayacağı husûsunda teşebbüse geçmeden önce, namaz kılıp duâ ettikten sonra rüyâya yatma anlamına gelmektedir.

İSTİHARE KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Peygamber Efendimiz r şöyle buyurur:

İstihare yapan hüsrâna uğramaz; istişâre eden pişman olmaz; iktisatlı olan fakir düşmez.” (Heysemî, II, 280)


Surre Alayı, şehre girmeden, yakın bir yerde konaklar, kendilerini Medîne’nin mânevî havasına hazırlayıp istihareden sonra mânevî işâretle huzûr-i Rasûlullâh’a yaklaşırlar, ziyâretlerini îfâ ederlerdi. Dönüşlerinde de memleketlerine şifâ ve teberrük maksadıyla Medîne’nin mübârek toprağını götürürlerdi.


Osmanlılar devrinde Medîne-i Münevvere’ye müteveccihen yola çıkan Surre Alayı, şehre girmeden, yakın bir yerde konaklar, kendilerini Medîne-i Münevvere’nin gönül iklîmine hazırlayıp istihareden sonra mânevî işâretle huzûr-i Rasûlullâh’a yaklaşırlar, ziyaretlerini edeple îfâ ederlerdi. Dönüşlerinde de memleketlerine şifâ ve teberrük olarak Medîne-i Münevvere’nin mübârek toprağını götürürlerdi.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle