İslam'da Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları Nelerdir?

Erkeklerin hanımları üzerinde hakları olduğu gibi, hanımların da beyleri üzerinde hakları vardır.  Erkeklerin bu altı hakkı gözetmeleri gerekir.

Erkeklerin bu altı hakkı gözetmeleri lâzımdır:

1- Nafakasını kısmamalıdır. Hanımının malını, parasını ondan izinsiz yememelidir? Rasûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem: “Evlenip de, mehr vermemeye niyet eden, kıyamette Allahü Tedr âlâ’ya, hırsızlar zümresinden sayılarak mülâki olur”

2- Şerîatin ilim ve edeblerini ona öğretmeli, onun bilmesi ve yapması gereken farzları, vâcib- leri, namaz, oruç ve diğerlerini öğretmelidir.

Rasûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kıyamette en şiddetli azâb, hanımını câhil bırakıp, ona din bilgilerini öğretmeyenedir. Kıyamet günü ikisi de ateşten minber üzerinde oturturlar. Kadın kocasına, Allah serd ni rüsvâ etsin. Bana dünyâda ma’rûf olanları emr, münker olanları nehy etmedin, yüzümü nyâdan çevirip, âhirete kıymet verdirmedr din. Kendini de, beni de helak eyledin der, sonra zebânîler ikisini de Cehennem tarafına sürerler.

Diğer bir hadis-i şerif de: “Sizden herbiriniz çoban gibidir ve herbiriniz emriniz altındakilerden sorumlusunuz” buyuruldu.

3- Hanımı ile güzel huylu, güler yüzlü olmalıdır. Allah Teâlâ Nisa sûresi ondokuzuncu âyet-i kerîmesinde: “Onlarla iyi hayat sürün” buyuruyor.Keşf ve beyân tefsirinde diyor ki: Rasûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem Ebûbekr Sıddîk radı- yallahü anh’a: “Ey Ebâbekir, erkek, hanımın yüzüne güler yüzle bakarsa, defterine bir köle âzâd etmiş sevabı yazılır, tebessüm ederse hac ve ömre sevabı yazılır” buyurdu.

4- Dışarı işlerini ona yaptırmamalı, yabancı erkeklerin görmesinden onu korumalıdır. Yoksa vâki olacak fesadın günâhı, kocasına Rasû- lullah sallâllahü aleyhi ve sellem ev işlerini Hazret-i Fâtıma’ya, dışarı işlerini Hazret-i Ali’ye vermişti. Buyurdu ki: “Hanımının evde oturması için, işlerini, ihtiyaçlarını gören, hanımını yabancı erkeklerin görmesinden koruyan, ümmeti Muhammed’in düşmana esir düşenlerini satın almış, âzâd etmiş gibidir.”

5- Hanımına helâl yedirmeli, helâl elbise giydirmelidir. Rasûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem: “Haramdan hâsıl olan ete, ateş daha uygundur” buyurdu.

6- Hanımının sıkıntı ve huysuzluklarına katlanmalı, sevaba kavuşmalıdır. Sahîhayn denen Buhâri ve Müslim hadis kitablarında, Ebû Hürey- re’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadis-i şerifde:

“Kadınlara nasihat ediniz. Muhakkak ki, onlar, kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. Elbette kaburga, kemiklerin en eğrisi olan en üstekindendir. Doğrultmaya kalkarsanız, kırarsınız kendi haline bırakırsanız eğri kalır. Onlara dâima nasihat ediniz” buyuruldu. Onlara sertlik ve zorlamayı hadden aşırı yapmayın. Onları tamamen kendi hallerine de bırakmayın yani onları tatlı dil, güzel söz ile idare edin.

Kaynak: Sâdık Dânâ, Aile Saadeti, Erkam Yayınları

SALİHA KADIN NASIL OLUNUR?

Saliha Kadın Nasıl Olunur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle