İNSANI KÜFRE GÖTÜREN İNANÇ, SÖZ VE DAVRANIŞLAR

İnsanı küfre götüren inanç, söz ve davranışlar nelerdir?

Küfre götüren inanç, söz ve fiillerden bazıları şunlardır:

  • Allah’ın adaletsizlik ve haksızlık yaptığını söylemek.
  • Allah’ın zâtı, sıfatları, isimleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla –şaka da olsa- alay etmek, bunları küçümseyici ifadeler kullanmak.
  • Melekleri küçümsemek, ayıplamak ve onlara sövmek.
  • Peygamberleri küçümsemek, kınamak, hafife almak ve onlarla alay etmek.
  • Kur’ân ayetlerini ve mütevatir hadisleri (birini dahi olsa) reddetmek, inkâr etmek.
  • Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ve azabından korkmamak.
  • Kâfir olmaya razı olmak.
  • “Bunu Allah emretse yapmam!” demek.
  • Ruhların tenasühüne (ruhun bir bedenden diğerine geçmesine) inanmak.

Kaynak: İslam Akaidi, Erkam Yayınları

İMAN NEDİR? İMANIN TANIMI VE KAPSAMI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle