İnsan Beyni İle Bilgisayar Arasında Bağ Kurulacak

Teknoloji dünyasının dahi çocuğu olarak bilinen Elon Musk, her zamanki gibi yine şaşırtıcı bir proje ile karşımıza çıkmayı planlıyor. İnsanlık tarihine damga vurması beklenen bu teknoloji ile dahi girişimci, bilim kurgu filmlerinde şahit olduğumuz sahneleri gerçek hayata taşımayı planlıyor.

Teknoloji dünyasının İron man'i olarak bilinen Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi firmaları ile teknoloji dünyasına damgasını vurmaya devam ediyor. Fakat bu kadarı ile yetinmeyen dahi girişimci, en son trafik sorununa çözüm getirecek tünel kazma teknolojisi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı şimdi ise yeni kurduğu şirketi ile bilim kurgu filmlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Neuralink ismi ile kurduğu şirket ile insan ve makine etkileşimi koşunda yeni bir çalışma yürüten Musk, insanların fiziki bağlantısı olmadan makineleri yönetmelerini sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıyor. Tedavisi mümkün olmayan önemli hastalıkların tedavisi için başlanılan çalışmalarda gelinen nokta ise, tüm insanlık tarihini değiştirecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Elon Musk söz konusu son teknolojisi ile insanların beyinlerini bilgisayara bağlamayı hedefliyor. Yapay zeka sistemi ve 'sinir dantelleri” adı verilen yapay sinir ağlarını kullanarak, makineye bağlanan kişilerin zihinlerindeki bilgiler bilgisayara aktarılması ve indirilip daha sonrasında depolanması hedefleniyor.

Projenin ilk aşamasındaysa Parkinson başta olmak üzere birçok sinir hastalığının tedavisi için çalışmalar yürütülecek. Lakin bu projenin birde kötü yanı bulunuyor ki oda bu uygulamaya girecek olan kişilere yerleştirilecek elektrotların beynin içerisine yerleştirilecek olması.

Söz konusu teknolojiyi kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi planlayan Elon Musk, yakın zamanda bilim kurgu filmlerinde yaşanan sahneleri gerçek hayatta karışımıza çıkaracak gibi görünüyor.

Kaynak: yenisafak.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.