"infâk Etmek" Rabbimizin Emridir!

Hakkʼa vâsıl olan yüksek şahsiyetler, dâimâ hizmet yolundan giderek menzillerine ermişlerdir.

Büyük mürşid Emîr Külâl Hazretleri, talebesi Bahâüddîn Nakşibend Hazretleriʼne şu nasihatte bulunmuştur:

“Gönül almaya bak; güçsüzlere hizmet et! Zayıfları, gönlü kırıkları koru! Onlar öyle kimselerdir ki, halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber tam bir kalp huzuru, tevâzû ve kırıklık içinde kalıp giderler. Onları ara bul!”

ASIL FAZİLET, MUHTACIN ELİNDEN TUTABİLMEKTİR

İşte asıl fazîlet, böyle muhtâcın elinden tutabilmektir. Yani istemekten hayâ ettiği için hâlini gizleyen takvâ sahibi muhtâcı arayıp bulmak ve onları sîmâlarından tanımayı kalbimizin bir hassâsiyeti hâline getirmek, Rabbimizin bir emridir. Şüphesiz ki bu hassâsiyeti kazanabilmek, malın helâlliği ve gönüllerdeki ihlâs nisbetinde mümkündür.

ALLAH RIZASI İÇİN YAPILAN İNFÂK ZÂYİ OLMAZ

Helâl maldan, sırf rızâ-yı ilâhî için ve cân u gönülden yapılan infak, Allâh’ın izniyle zâyî olmaz, Allah onu ehil kimselere nasîb eder. Allah yolundaki bir vasıflı insana yardım etmek ise, bâzen binlerce insana bedel olur. Zira büyük istîdat sahiplerinin önüne bütün imkânları serseniz isrâf olmaz.

Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- de, kendilerini Allah yoluna adamış fakir sahâbîler olan “Ashâb-ı Suffe” ile husûsî olarak ilgilenir ve varlıklı mü’minleri onlar için infâka teşvik buyururdu.

İNFÂKLAR KAZANCIMIZIN MÂNEVÎ RÖNTGENİDİR

Hak dostu Mevlânâ Hazretleri de, gerçek muhtâcın hakkı olan infâkı kime ve nereye yönelttiğimize dikkat etmemizin ehemmiyetine binâen şöyle buyurur:

“Adâlet nedir? Meyve ağaçlarını sulamaktır. Zulüm nedir? Dikenleri sulamaktır...” 

Dolayısıyla infâkımızın rûhâniyet bahçelerini mi, yoksa nefsâniyet dikenliklerini mi yeşerttiğine dikkat etmemiz şarttır. İnfâkın değeri, malın helâlliği nisbetindedir. Helâl maldan yapılan hayırlar, -Allâh’ın lutfuyla- ona en lâyık olan kimselere nasîb olur. Bu bakımdan infaklar, âdeta kazancın mânevî bir röntgeni mâhiyetindedir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle