İlk İmam Hatip Okulu Nasıldı?

İlk imam hatip okulu nasıldı? İlk imam hatip okulu talebelerinden Osman Nûri Topbaş Hocaefendi okulunu, okul hayatını anlatıyor.

İLK İMAM HATİP OKULU NASILDI?

"Biz ilk imam hatibe giderken, yaşlı kadınlar

- Oğlum nereye gidiyorsun, derlerdi? 

- Efendim, imam hatibe, derdik.

- Cenaze yıkamak size mi kaldı? Niçin doktor, mühendis olmayacaksın? derlerdi. 

İmam hatibe gittiğimizi bile doğru düzgün herkese söylemezdik. Çünkü karşılık olurdu.

İmam hatibe kimler gidiyor?

Daha ziyade fakir-fukara çocukları, varlıklı insanlardan gidenler çok azdı.

İlk imam hatip okulu Vefa'da açıldı. İlim Yayma Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin imkanları da azdı. 

Biz dört seneye yakın Vefa'da okuduk. Burada okunamaz diye ortaokul buradan taşınmıştı. Merdivenlerden her basamaktan ayrı bir musiki çıkardı. Tuvaleti de ona göreydi. Yemekhanesi vardı. Haftada bir, iki defa kurban gelirdi. İlim Yayma'daki abiler de memurlar da halden sebze-meyve toplarlardı. Satılmayacak şeyleri toplarlardı. Hep hatırımdadır. Mesela kapuska o zaman çok çıkardı. O kesilen hayvanların etleri katılırdı. İlk servisi yapacak kişi karavanı şöyle bir karıştırırdı.

- Bir parça et buldum derdi. Diğeri

- Yahu şu etten bana da ver derdi. Yani o zamanki yokluk vs. bu şekildeydi. 

Yatılı okumadım, evden gelip gittim. 4. sınıfta 6 ay yatılı kaldım.

Okula evden gider-gelirdim. Erenköy'den Haydarpaşa'ya trenle, Haydarpaşa'dan vapurla, Şehzadebaşı'na tramvayla, oradan da Vefa'ya yürüyerek giderdik."

İlk imam hatip okulu, İstanbul İmam-Hatip Lisesi 1951 yılında Vefa’da açıldı. Kurucu müdürü Mahmud Celaleddin Ökten idi.

İslam ve İhsan

CELALETTİN ÖKTEN KİMDİR?

Celalettin Ökten Kimdir?

İMAM HATİP LİSELERİ NASIL AÇILDI?

İmam Hatip Liseleri Nasıl Açıldı?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.