İLİM ÖĞRENENLERİN ÜZERİNDEKİ VAZİFE

Peygamberimiz Mekke'de neyi yasaklamıştır? Yasakladığı şeyi neden kendisi yaptı? Peygamberimiz anlattıklarını sahabelerden ne yapmalarını istedi? İlim öğrenenlerin üzerindeki vazife nedir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Ebû Şurayh (r.a) şöyle buyurur:

“Mekke fethinin ertesi günü Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’den bir söz işittim ki, onu söylerken şu kulaklarım duydu, kalbim belledi, söyleyeni de gözlerim o anda gördü. Efendimiz (s.a.v) Allâh’a hamd ü senâ ettikten sonra şöyle buyurdular:

«Mekke’yi (tâ evvelden beri) harâm kılan Allâh Teâlâ’dır. Onu haram bölge îlân eden insanlar değildir. Bundan dolayı Allâh’a ve Âhiret Günü’ne îmân eden kimse için Mekke’de ne kan dökmek, ne de bir ağaca balta vurmak helâl olmaz. Şâyed “Rasûlullâh (s.a.v) burada mukâtele etti” diye ruhsat tarafına kaçan biri bulunursa ona: “Allâh Teâlâ yalnız Rasûlü’ne izin vermiştir. Size izin vermemiştir!” deyiniz. Bana da yalnız bir günün bir saâti içinde izin verdi. Ondan sonra bu günkü hürmeti, dünkü hürmeti derecesine döndü. (Bu dediklerimi, burada) hâzır olanlar, olmayanlara teblîğ etsin!».” (Buhârî, İlim, 37)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Sözümü işiten, onu güzelce anlayıp ezberleyen ve başkalarına ulaştıran kişinin Allah yüzünü ak etsin! Nice bilgi sahibi kimse vardır ki, onu kendisinden daha anlayışlı kimseye ulaştırır…” (Tirmizî, İlim, 7/2658)

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

“Bizden birşey işiten ve onu işittiği gibi aynen insanlara tebliğ eden kişinin Allah yüzünü ak etsin! Nice kendisine bilgi ulaştırılan insan vardır ki onu bizzat işitenden daha anlayışlıdır.” (Tirmizî, İlim, 7/2657)

İlmi nakletmek, sünnetleri ve İslâmî ahkâmı yaygınlaştırmak lâzımdır.

Mekke-i Mükerreme’yi İbrâhim (a.s) değil, tâ göklerin ve yerin yaratıldığı günden îtibâren Cenâb-ı Hak harem bölge kılmıştır.

İLİM MECLİSİNDEN YÜZ ÇEVİRENDEN ALLAH YÜZ ÇEVİRİR

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KİŞİNİN DÜNYASINA VE AHİRETİNE FAYDA VERECEK OLAN GERÇEK İLİM VE TAHSİL NEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle