İbn Ataullah İskenderi'nin Okuduğu Salavat

İbn Ataullah İskenderi'nin okuduğu rivayet edilen salavat....

Ebü’l-Abbâs (Ebü’l-Fazl) Tâcüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdilkerîm b. Atâillâh eş-Şâzelî el-İskenderî (ö. 709/1309)

İskenderiye’de doğdu. Mısır’ın fethinden sonra buraya yerleşen Benî Cüzâm kabilesine mensuptur. Evliyânın büyüklerinden olup, adı Ahmed bin Muhammed’dir. İbn-i Atâullah İskenderî, Tâcüddîn-i İskenderî isimleriyle tanınmış, meşhur olmuştur.

Mâlikî mezhebi âlimlerinin ve Şâzilî tarîkatının büyüklerindendir. İbn-i Atâullah hazretleri, Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî ile Yâkût-i Arşî’den ilim öğrenip feyz ve bereketlerinden istifâde etti. Tasavvufta Ebü’l-Abbâs Mürsî hazretlerinin sohbetlerinde kemâle erdi. Tefsîr, hadîs, fıkıh, nahiv, usûl ve benzeri ilimlerde çağının söz sâhibi olan âlimlerinden biriydi.

Ataullah İskenderi Hazretleri 1309 (H. 709) senesinde Mısır’da vefât etmiştir. Kabri, Karâfe Kabristanındadır.

İbn Ataullah İskenderi'nin okuduğu rivayet edilen salavatın Arapçası ve anlamı...

Arapçası:

اللهُ، وَأَغْنِنَا وَاحْفَظْنَا وَوَفِّقْنَا لِمَا تَرْضَاهُ، وَاصْرِف عَنَّاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ قَدْرَ لاَإِلَهَ إِلاَ السُّوءَ وَارْضَ عَنِ الْحَسَنَيْنِ رَيْحَانَتَيْ خَيْرِ الأَنَامِ، وَأُخْتِهِمَا السَّيِّدَةِ زَيْنَبَ عَالِيَةِ الْمَقَامِ، وَعَنْ سَائِرِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلاَمِ بِسَلاَمٍ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ يَااَللهُ

Anlamı:

Allah’ım! Efendimiz Muhamed’e ve âline, her bakış ve nefeste Lâ ilâhe illallah kadrice salât eyle. Bizi müstağni kıl, bizi muhafaza eyle ve râzı olduğun şeylere muvaffak eyle. Kötülüğü bizden uzaklaştır. Varlıkların en hayırlısı iki reyhân Hasan ve Hüseyin’den ve onların kız kardeşi yüce makam sahibi Seyyide Zeyneb’den ve Efendimiz’in diğer âl ve ashâb-ı kirâmdan râzı ol. Bizi selâm yurdu olan Cennete selâmetle dâhil eyle, yâ Hay u Kayyûm, yâ Allah!

İslam ve İhsan

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

Kur’an’da Geçen Dualar

HADİSLERDE DUA

Hadislerde Dua

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • İlginiz ve nezaketinizden ötürü teşekkür ederiz. Fakat Yrd. Doç. Dr. Veysel AKKAYA beyefendinin " KALPLERE ŞİFÂ KIRK SALÂT-KIRK DUÂ " isimli kitabına sonradan bir ekleme yapılmadı ise bizde bulunan kaynağında dua tümüyle eksiksiz olarak bu şekildedir. Elinizde bulunan kaynağın görselini atabilirseniz daha fazla yardımcı olabiliriz.

    Muhterem Efendim, bu sayfada paylaştığınız "İBN ATAULLAH İSKENDERİ’NİN OKUDUĞU SALAVAT" sehven ortadan başladığı düşüncesindeyim. Aynı salavatı Yrd. Doç. Dr. Veysel AKKAYA beyefendinin "Kalplere şifa salavat ve dualar" isimli kitabının 71. sayfasında okuduğumda başında ilaveler olduğunu farkettim. Bu konuda eğitimli ve uzman birisi değilim ama nacizane belki doğru gördüysem bir faydam olur diye belirtmek istedim. Umarım haddimi aşmadım ve sizleri de kırmadım. Emeklerinize sağlık. ALLAH razı olsun. Selam ve dua ile...

    • teşekkürler. hemen editör arkadaşlarımız tekrar kontrol edecekler.

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.