Hz. Aişe’nin (r.a.) Hayatı

Hz. Aişe kimdir? Hz. Aişe Peygamber Efendimiz ile nasıl evlendi? Hz. Aişe nasıl biriydi? Hz. Aişe’nin kısaca hayatı...

Hz. Âişe -radıyallahu anh- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in eşi ve onun en yakın arkadaşı Hz. Ebûbekir’in -radıyallahu anh- kızıydı. Âişe-i Sıddîka diye tanındı. Annesi Ümmü Rûmân, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in çok değer verdiği bir hanımdı.

  • Peygamberimizin Hz. Aişe ile evlenmesi

Hz. Âişe -radıyallahu anh- Mekke’de doğdu. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e rüyasında bir meleğin 2-3 defa “Bu senin hanımındır” diye Hz. Âişe’yi -radıyallahu anh- göstermesi üzerine, Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- onunla Medine’de, hicretin ikinci yılında evlendi. Hz. Âişe -radıyallahu anh- Mescid-i Nebevî’ye bitişik 6 arşın genişliğindeki küçücük bir eve gelin geldi. Evinin kapısı Mescid’e açıldığı için Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in bütün sohbetlerini, vaaz ve hutbelerini dinlerdi. Mükemmel zekâsı, kuvvetli hâfızası ve güzel konuşmasıyla Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in takdirini kazanmıştı. Bu sebeple Efendimiz onunla konuşmaktan, bitip tükenmeyen sorularına cevap vermekten zevk duyardı.

  • Peygamberimiz Hz. Hatice’den sonra en çok onu severdi

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin evlendiği hanımlardan bâkire olan sadece Hz. Âişe’ydi. Hanımları içinde Hz. Hatice’den -radıyallahu anh- sonra en fazla onu severdi.

  • Hz. Aişe’nin Peygamberimizle evliliğinden çocuğu oldu mu?

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- ile evliliğinden Hz. Âişe’nin -radıyallahu anh- hiç çocuğu olmadı. Hadisimizde geçen Abdullah’ın annesi anlamındaki Ümmü Abdullah künyesini ona Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz verdi. Zira Araplarda kadın, erkek  herkes bir künye alırdı. “Teyze anne sayılır” buyuran Nebiyy-i Muhterem Efendimiz, ona kız kardeşi Hz. Esmâ’nın -radıyallahu anh- oğlu Abdullah İbni Zübeyr’den dolayı bu künyeyi verdi.

  • Hz. Aişe’nin takvası

Geceleri namaz kılar, çoğu zaman oruç tutardı. Öksüz ve yetimleri himâye edip yetiştirir, sonra da onları evlendirirdi. Tekrarlarıyla birlikte 2210 hadis rivayet etmiş olan Hz. Âişe -radıyallahu anh- sahâbe arasında en çok hadis bilen yedi kişiden biriydi. Kur’ân-ı Kerîm’i bütün incelikleriyle anlar ve tefsir ederdi. Arap şiirini ve soy bilgisi demek olan ensâp ilmini de çok iyi bilirdi. Kur’ân-ı Kerîm’i, hadîs-i şerîfleri, kısaca İslâmiyet’i pek çok insana öğretti.

  • Hz. Aişe kaç yaşında vefat etti?

Hz. Aişe -radıyallahu anh- hicretin 58. yılında, tıpkı Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz gibi 63 yaşında iken Medine’de vefat etti.

  • Hz. Aişe’nin kabri nerede?

Hz. Âişe -radıyallahu anh- vefatından sonra Medine’de Cennetü’l-Baki Kabristanı’na defnedildi.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

HZ. AİŞE (R.A.) KİMDİR?

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. AİŞE (R.A.) İLE NASIL EVLENMİŞTİR?

HZ. AİŞE’YE (R.A.) ATILAN İFTİRA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • daha uzun bilgi yok mu?

    • Teşekkürler

Yorum Ekle