HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU

Haşr suresinin son 4 ayetini okumanın fazileti nedir? Hüvallahüllezi suresi ne için okunur? Hüvallahüllezi suresi fazileti nedir? Hüvallahüllezi suresinin anlamını, Türkçe ve Arapça okunuşunu sizler için derledik.

Hüvallahüllezi suresinin anlamını, Türkçe ve Arapça okunuşunu, dinlemek için video halini sizler için hazırladık. Haşr suresi son 4 ayeti (Hüvallahüllezi Suresi) ile birlikte metnimizde Ayet-el Kürsi ve Amenerresulü surelerinede ulaşabilirsiniz...

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ

Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

Rivayetlerin çoğunda son üç ayetten bahsedilmekle beraber, "Levenzelnâ`dan aşağısı" diyen rivayetler de vardır (bk. Kurtubî, XVNI/1).

Rivayetler ışığında sabah ve akşamleyin, tercihen namazların bitiminde, üç defa "Euzü billahi`s-semî`il-Alimi mine`ş-şeytânirracîm..." diyerek "Lev-enzelnâ"dan aşağı dört ayeti (iki rivayetin arasını bulmuş olarak) okumak müstehaptır. (Hz. Peygamber’in bazen işleyip bazen terkettiği, âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara dinî terminolojide müstehap denilir.)

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİ ARAPÇA OKU

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU (Mealler ve Tefsir için tıklayınız)

Bismillahirrahmanirrahim

* Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an mutesaddi’an min ḣaşyeti(A)llâh(i)(c) ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn(e)

* Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u)

* Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir(u)(c) subhâna(A)llâhi ‘ammâ yuşrikûn(e)

* Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u) (Haşr Suresi 21-22-23-24)

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

* Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

* O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

* O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

* O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. " (Haşr Suresi, 21-22-23-24)

HÜVALLAHÜLLEZİ SURESİ DİNLE - FATİH ÇOLLAK

HAŞR SURESİ’NİN OKUNUŞU, ANLAMI VE FAZİLETİ

AYET-EL KÜRSİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Tefsiri, nüzul sebebi ve daha detaylı bilgi için tıklayınız...)

AMENERRASULÜ SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Tefsiri, nüzul sebebi ve daha detaylı bilgi için tıklayınız...)

NAMAZ SURELERİNİN SIRASI İLE OKUNUŞU

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

HADİSLERDE DUA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Selamün aleyküm bende evlenmek istiyorum bana da bir dua önerir misiniz hayırlı akşamlar

    Kismet acilmasi ve en kisa surede hayirlisi evlenmek istiyorum.hangi dualari okumaliyim.(calistigim icin bazi şeyleri vaktinde yapamiyorum.) Tsk.

Yorum Ekle