Hırka-i Şerif Camiî Tarihi

Hırka-i Şerif Camiî ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Hırka-i Şerif Camiî nerede? Hırka-i Şerif Camiî tarihi, özellikleri, hakkında bilgi...

Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hırkasının muhafaza edildiği İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan camidir.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİÎ KİM TARAFINDAN YAPILDI?

İstanbul’un Fatih ilçesi Hırka-i Şerif semtinde bulunan cami, 1851 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırıldı. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (s.a.v) Veysel Karânî’ye (r.a.) hediye ettiği meşhur Hırka-i Şerif’in İstanbul halkı tarafından ziyaret edilmesi ve muhafaza edilmesi için yaptırılan camiye bu yüzden Hırka-i Şerif Camiî denildi.

HIRKA-İ ŞERİF NASIL ALINDI?

Üveys ailesi Sultan I. Ahmet’in fermanıyla 1611 tarihinde İstanbul’a geldi ve Fatih’in Yavuzselim semtine yerleşti. Camide muhafaza edilen hırka, Karânî ailesinin temsilcisi Şükrullah Üveysî’den alındı. Çeşitli yerlerde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, cami inşa edildikten sonra buraya konuldu.

HIRKA-İ ŞERİF MUHAFIZLARI

Cami, ilave binalarla zamanla küçük bir külliyeye dönüştü. Caminin yanına, hırkanın muhafazasını üstlenen Üveysî ailesinin en yaşlı ferdinin kalacağı bir meşruta (lojman) yaptırıldı. Hırka-i Şerif muhafızları için küçük bir kışla ve diğer vazifelilerin kalacağı odalar inşa edildi. Şimdi Hırka-i Şerif İlkokulu olarak kullanılan bina, o dönemden kalan kışla binasıdır. Sekizgen olarak inşa edilen caminin tek şerefeli iki minaresi vardır. Sultan Abdülmecid’in bizzat kendi eliyle yazdığı hat levhaları da bu camide bulunmaktadır.

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ

Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi’nde teravih namazı sonrası saat 02:30’a kadar görülebilecek. Haftanın yedi günü ziyarete açık olan Hırka-i Şerif, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilebilir.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİÎ NEREDEDİR? - HARİTA

HIRKA-İ ŞERİF FOTOĞRAFLARI


Peygamberimizin Hırka-i Şerif’i


Hırka-i Şerif'te ağlayan ana


Hırka-i Şerif'te dua eden çocuk


Hırka-i Şerif Camisi, Fatih 1850'ler...


Hırka-i Şerif Camisi, 1847/51 yılları


Hırka-i Şerif Camisi'nin içi


Hırka-i Şerif Camisi


Hırka-i Şerif Camisi, 1930

İslam ve İhsan

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

İstanbul’da Gezilecek Yerler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.