Hayra Alamet Olmayan Gelişmeler

Dünyada neler oluyor? Şu an dünyada yaşanmakta olan hayra alamet olmayan gelişmeler.

Beytullah Demircioğlu, Altınoluk dergisinin 429. sayısında dünyada yaşanmakta olan hayra alamet olmayan gelişmeleri sıraladı.

HAYRA ALAMET OLMAYAN GELİŞMELER

  • Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın Azerbaycan lehine son bulmasının ardından Kafkasya’da tansiyon bu sefer de Azerbaycan-İran ihtilafı sebebiyle yükseldi. Mesele aslında kadim bir mesele.
  • Dış politika gündeminin bir diğer sıcak başlığı Suriye’deki gelişmelerdi. Uluslararası medyada Suriye’deki iç savaşın sonuna gelindiği yönünde bir tablo çizilse de Türkiye açısından durum hiç de öyle değil. Aksine Türkiye’nin bütünlüğüne kast eden Suriye kaynaklı terör tehdidi ABD ve Rusya yüzünden her geçen gün büyüyor.
  • Uluslararası güç mücadelesine sahne olan bir diğer coğrafya Afrika. Macron yönetimi gibi Fransız medyası da arka bahçeleri olarak gördükleri Afrika’da Türkiye’nin artan etkisini kaygı verici bir dil ile aktardılar okuyucularına. Bu da son derece normal aslında. Zira, Türkiye’nin kıta üzerindeki etkisi gerçekten Afrika’yı arka bahçesi olarak gören Fransa’yı rahatsız edecek bir mahiyet arz ediyor.
  • ABD ve Fransa, Yunanistan ile anlaşmalar imzaladılar ve Yunanistan’a şimdiye kadar görülmemiş ölçüde askeri sevkiyatlar yaptılar. Ayrıca ABD Semadirek Adası’nda ve Dedeağaç’ta üs kurmaya hazırlanıyor.
  • Lübnan adeta pimi çekilmiş bomba gibi, bir taraftan derinleşen ekonomik kriz diğer taraftan, Hizbullah ile Hıristiyanlar arasında yükselen siyasi tansiyon Lübnan’ı yeniden iç savaşın kenarına getirmiş bulunuyor.
  • Tunus’daki post modern darbeci Cumhurbaşkanı Kays Said’in neden olduğu siyasi türbülans Tunus’daki sancıyı derinleştiriyor.
  • ABD’nin işgali sonrası belini doğrultamayan Irak’ta Saddam Hüseyin'in devrilmesinden bu yana beşinci kez sandık başına gidildi. İran ile ABD arasına sıkışmış Irak’ta seçim sonuçlarının bir şeyleri değişeceğine dair kimse umutlu değil.
  • Ortadoğu ve Kafkasya gibi Asya Pasifik hattında gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore'nin tüm dünyayı tedirgin eden füze denemeleri yaptığı, Çin’in de boş durmadığı hipersonik füze denemeleriyle hem ABD hem onun bölgedeki müttefiklerinin kaygılarının katsayısını artırıyor.
  • Dünyayı tedirgin eden jeopolitik gelişmelere paralel küresel çaptaki enerji krizleri, iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler bu afetlerin tarım ürünleri ve dolayısıyla ekonomiler üzerindeki etkileri tedarik zincirinde yaşanan aksamalar doğusundan batısına tüm dünyayı derinden etkiliyor. O derece ki Avrupa'da hem doğal gaz hem de elektrik fiyatlarındaki artışın son 9 ayda %250'leri aştığı belirtiliyor. Dolayısıyla gidişat pek hayra alamet değil. Dünya her anlamda zor bir sınamadan geçiyor. Allah Teala sonumuzu hayreylesin…

Kaynak: Beytullah Demircioğlu, Altınoluk Dergisi, Sayı: 429

İslam ve İhsan

DÜNYANIN GİDİŞATI HAYRA ALAMET DEĞİL

Dünyanın Gidişatı Hayra Alamet Değil

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.