Hamas Terör Örgütü mü?

Hamas nedir? Hamas, bir terör örgütü müdür? Fatma Çatak yazdı.

Hamas, resmî adıyla “İslamî Direniş Hareketi” demektir.

Hamas adını pek çok insan, 7 Ekim 2023 tarihinde “Aksa Tufanı Operasyonu” ile duydu. Siyonist güdümlü ve yanlı medya, verdikleri haberlerde Hamas’ı bir terör örgütü olarak tarif ediyorlardı. İlerleyen tarihlerde Hamas’ın ele geçirdiği esirlere son derece müşfik, insanî ve nezaketli davrandığı yansıdı ekranlara... Hamas’ın serbest bıraktığı rehineler; kendilerini serbest bırakan askerlere sarılıyor, el sallıyor, hattâ gülümsüyordu. Üstelik vücutlarında bir yara yahut saldırı izi de yoktu. Gayet sağlıklıydılar. Bir terör örgütü (!) rehinelerine neden işkence yapmamıştı?

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR?

Evvelâ belirtelim ki, Hamas; bir terör örgütü değildir; işgalci bir düşmana karşı topraklarını koruma mücadelesi veren, vatanları için savaşan insanlardır. Filistin’in Gazze şeridinde faaliyet gösteren, otuz bin askeri bulunan, müslüman, silahlı bir direniş örgütüdür. Tam adı; “Haraketü’l-Mukāvemeti’l-İslâmiyye” (HAMAS) olan örgüt, 1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin tarafından Mısır’da Müslüman Kardeşler’in bir kolu olarak kurulmuştur. Bu ifade, “İslâmî Direniş̧ Hareketi” mânâsına gelir.

Filistin’e sahip çıkmak maksadıyla Ortadoğu kökenli örgütlerle iş birliği yapmış, 1992 yılında silahlı kanadı olan İzzettin Kassam Tugayları’nı kurarak İsrail’e karşı faaliyetlerini artırmıştır. Gün geçtikçe Filistinlilerin de desteğini alarak büyüyen bu teşkilât, İsrail tarafından büyük bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 2021 yılında Türk haber ajansıyla yaptığı bir röportajda bütün Filistinlileri kapsayan millî birlik hükûmeti kurulması gerektiğini söylemiş̧, işgalcilere karsı mücadelenin tek safta yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir. Heniyye, İsrail-Filistin problemine çözüm bulmak iddiasıyla hazırlanan “Yüzyılın Anlaşması” adlı planın Filistin dâvâsı için bir tehdit olduğunu vurgulamış, İsrail’le normalleşmeye karşı olduğunu bildirmiştir. HAMAS, günümüzde ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın “terör örgütleri” listesinde yer almaktadır.[1]

Dipnot:

[1] https://www.kuduscalismagrubu.com/filistin-direnis-orgutleri.

Kaynak: Fatma Çatak, Altınoluk Dergisi, Sayı: 460

İslam ve İhsan

FİLİSTİN HAKKINDA SIKÇA MERAK EDİLENLER

Filistin Hakkında Sıkça Merak Edilenler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.