Hakka Giden İnce Bir Yol

Nakşibendiyye şeyhlerinin yolları, Sünnet-i Seniyye’ye yapışmak ve bid’atlerden kaçınmaktır. Bu, Hâcegân büyüklerinin te’lif ettiği kitap ve risâlelerde de açıkça görülmektedir.

Muhammed Mâsûm Hazretleri şöyle buyurur:

“…Bizim pîrlerimiz olan Nakşibendiyye şeyhlerinin yolları, Sünnet-i Seniyye’ye yapışmak ve bid’atlerden kaçınmaktır. Bu, Hâcegân büyüklerinin te’lif ettiği kitap ve risâlelerde de açıkça görülmektedir.

Yine bu hak yol; iyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakındırmak, Allah için sevmek, Allah için buğzetmek ve Allah yolunda cihâd etmektir ki bütün bunlar Peygamber Efendimiz’in sünnetidir, hattâ O’nun getirdiği dînin îcaplarından ve farzlarındandır. O hâlde emr bi’l-mârûf’u terk etmek; hak yoldan sapmak demektir…

MUHABBET YOLU

Tasavvuf erbâbı, insanları selâmet ve hidâyete kavuşturacak ve bunun zıddı olan helâke sürükleyecek şeyleri açıkça îzah etmek için sayısız eserler kaleme almışlardır. Bir Hak dostu, talebesine şu nasihatte bulunmuştur:

«Muhabbet yolu çok incedir, hassâsiyet ve fedâkârlık ister. Bu sebeple herkese nasihat etmen ve kendin için de (nefsinin hîlelerinden, bilhassa da ucba sürüklenmekten) korkman gerekir!»…”[1]

[1] Muhammed Ma‘sûm, a.g.e, I, 29-30, no: 29.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle